Choď na obsah Choď na menu
 


Vitajte na stránke nášho kresťanského nezávislého spoločenstva

(Stránka sa postupne aktualizuje)

Sekcia Filmy a Dokumenty je priebežne aktualizovaná a sú pridávané nové videá.

 

duch-svaty.gif 

 

Boh je láska..

„Pravá láske nie je len pocit alebo emócia. Je to živá zásada, princíp, ktorý sa prejavuje v činoch“

Odkaz na všetky prednášky Emília Knechtleho:

http://www.studionadej.sk/obraz-bozej-lasky/

 

Cyklus prednášok českého miliardára Radima Passera, ktorý Vám odpovie na mnohé podstatné a dôležité otázky života: odhalte.cz/video/
 

Úlohy a čítanie na každý deň:

2013 - 4. štvrťrok

2014 - 1. štvrťrok

2014 - 2. štvrťrok

2014 - 3. štvrťrok

2014 - 4. štvrťrok

Víťazstvo nad pokušením - 2014

2015 - 1. štvrťrok

2015 - 2. štvrťrok

2015 - 3. štvrťrok

2015 - 4. štvrťrok

2016 - 1. štvrťrok

2016 - 2. štvrťrok

2016 - 3. štvrťrok

 

Krátke knižky v elektronickej podobe:

img001.jpg

 Boj za oponou

Návrat k pôvodnej strave

img001.jpg 

Ľudí, ktorí nikdy v živote nejedli mäso, nie je v našich končinách mnoho. Naša sestra v Kristovi, Žanetka Tužinčinová, je jedna z nich - vyrastala vo vegánskej rodine a túto tradíciu teraz predáva ďalej svojim deťom. Dozviete sa, aké to bolo vyrastať v rodine, kde je vegánstvo prirodzenou súčasťou života.

Víno v Biblii - Biblická štúdia o požívaní alkoholických nápojov. Prečo Biblia na niektorých miestach víno a opojné nápoje odsudzuje a zas na iných víno odporúča? Protirečí si táto kniha? Pil Ježiš fermentované (kvasené) alebo nefermentované (nekvasené) víno - hroznovú šťavu? Pozrime sa či skutočne Písmo podporuje užívanie akéhokoľvek množstva alkoholu.

Zjavenie Jána 14. kapitola - Milovaní bratia a sestry v Kristovi, mnohí sme sa pozastavili na trojanjelskom posolstve zo 14. kapitoly knihy Zjavenia. Zabúdame však, že tých anjelov je celkovo až sedem. Mali by sme prejsť do fázy 4. anjela, kedy posolstvo prvých troch musí byť zvestované ešte mocnejšie a hlasitejšie! Voláme: "Prebuďte sa!", pretože "..všetkému sa priblížil koniec" (1. Pet. 4, 7).

carousel1.jpg

 

Online články:

Klinická smrť a jej príčiny

Peklo - Historické pozadie a Biblický rozbor - Dnes je veľmi rozšírená predstava nekonečne horiaceho pekla, v ktorom je večné utrpenie. Je to však biblické? Toto učenie odradilo mnohých od viery v milujúceho a spravodlivého Boha.

Celý dokument: Peklo - existuje vôbec?

hell-and-the-love-of-god-part-1.jpg

Niektoré postrehy v katechizme katolíckej cirkvi - Stal sa Boh človekom na to, aby nás učinil bohmi? Bola Mária skutočne bezhriešnou bytosťou ako to učí katechizmus? Čo hovorí na to Biblia?

 

Koniec Darwinovej teórie

 

Dôkazy proti evolúcii:

Kent Hovind vyučoval na vysokej škole prírodné vedy 15 rokov a ďalšie roky sa venoval prednáškam o stvorení, evolúcii a dinosauroch. Každoročne mal o tom niekoľko stoviek prednášok..

Viac nájdete v sekcii Filmy a Dokumenty 1

 

Prof. John C. Lennox, MA., PhD., DPhil., DSc. navštívil dňa 12. novembra 2014 Banskú Bystricu, aby v Aule Beliana na Filozofickej fakulte UMB, prednášal v rámci témy: Pochová veda Boha?

 

Tu je pár krátkych knižiek v elektronickej podobe, ktoré rozdávame najmä tým, ktorí nemajú prístup na počítač a internet: 

Aká je pravda o živote?

 Cesta ku Kristovi

Cesta kresťana

Rozhovor s Ježišom o biblickom dni odpočinku

Boh pred súdom (príloha)

 

Odpovede na niektoré otázky a dotazy + emaily:

NIEKTORÉ EMAILY A KOMENTÁRE

 

Navštívte aj túto webovú stránku, kde sa nachádzajú výborné semináre o budovaní charakteru. Nájdete ich vo video formáte, ale aj v textovom PDF súbore: 

BUDOVANIE CHARAKTERU 

Taktiež si môžete prečítať školskú prácu:

JEŽIŠ KRISTUS A BIBLIA  

web-heart.jpg
Sme kresťanské nezávislé spoločenstvo Adventistov siedmeho dňa. Našou jedinou a zvrchovanou autoritou je učenie Božieho Slova. Viera je pre nás živou skutočnosťou a napĺňa všetky naše oblasti života.

handsandheartsun.jpg 

Ako kresťania netvrdíme, že sme dokonalí, ale snažíme sa k tomu spieť s pomocou Ducha Svätého, aby sme boli pripravení na Ježišov príchod a mohli obstáť pred Jeho svätou prítomnosťou. Vlastnou silou to nedokážeme, jedine v moci Ducha Svätého a v Kristovom rúchu spravodlivosti.

darkenergy.jpg

 Božia prorokyňa Ellen Gould Whiteová napísala: "Posolstvo tretieho anjela musí vykonať svoje dielo a oddeliť od cirkví ľud, ktorý sa postaví na stranu večnej pravdy" (6T 61).

"Pán s radosťou zveril svojmu ľudu posolstvo tretieho anjela, ktoré má zvestovať svetu ako posolstvo skúšky. Ján videl ľud, zvláštny a oddelený od sveta, ktorý odmietol pokľaknúť pred šelmou alebo jej obrazom. Videl ľud, ktorý niesol Božie znamenie, totiž zachovával Božiu svätú sobotu - siedmy deň" (Ev 233).

O nich apoštol napísal: "Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu" (Zjavenie Jána 14, 12).

universe.jpg

 Naša láska k Bohu a k blížnym je zhrnutá v týchto dvoch prikázaniach, ktoré sú vlastne zhrnutím celého Božieho zákona (Desatora):

"Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého."

 yhwh.jpg  

 

Od tmy ku svetlu

Životný príbeh študenta Patrika, ktorý vyšiel z podsvetia démonizmu, drog a hudby.

 

Šesť stvoriteľských dní z Biblického pohľadu

"Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem." (Genesis 1:1)

Predpovedanie Ježišovho diela v prvej vete Genesis: PALEO Genesis 1:1

 

 

Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Čo tieto pojmy a symboly prorockej knihy Zjavenie Jána znamenajú? Sú platné aj pre dnešnú dobu alebo sa už naplnili v priebehu histórie? Spoločne to preskúmajme v tomto videu od Amazing Facts:

 

Odporúčame navštíviť všetky sekcie našej stránky a takisto aj objednať túto knihu Božej prorokyne Ellen Gould Whiteovej. Je úplne zdarma, dokonca aj poštovné:

-KLIKNITE NA OBRÁZOK-

velky spor vekov 

„Veľký spor vekov“ je kniha, ktorá už od chvíle svojho prvého vydania v roku 1888 vzbudzuje veľký záujem, ale aj značnú polemiku. Ukazuje na vznik odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom a pútavo vysvetľuje na biblickom pozadí 2000 ročnú históriu - pád Jeruzalema, obdobie prvých kresťanov, úpadok cirkvi, pôsobenie reformátorov, dnešnú dobu, našu budúcnosť a blížiaci sa druhý príchod Ježiša Krista. Autorka uvádza nekompromisné príklady z kresťanských dejín, ako bolo manipulované so svedomím ľudí s využitím ich neznalosti a ukazuje na to, že tieto tendencie budú čím ďalej, tým viac silnieť až vyústia do úplného obmedzenia ľudskej slobody. Svet sa nachádza uprostred veľkého boja a naša sloboda je čoraz viac obmedzovaná pod zámienkou pokoja a mieru. Chcete poznať sily stojace za týmto úsilím? Chcete pochopiť čo sa s našim svetom deje, či už v oblasti politického zákulisia, zhoršujúceho sa stavu prírody, alebo úplného morálneho úpadku? Kam náš svet vlastne smeruje? Chcete porozumieť tomu, prečo je taký chaos v náboženských náukách a smeroch? Chcete poznať na akej strane vlastne stojíte? Potom práve pre vás je táto kniha.