Choď na obsah Choď na menu
 


Filmy a Dokumenty 1

2. 10. 2013


VIAC KRESŤANSKÝCH DOKUMENTOV, FILMOV, ONLINE KNÍH, AUDIO PREDNÁŠOK NÁJDETE NA TEJTO VÝBORNEJ STRÁNKE:

 krestanske-filmy.webnode.sk/

NIEKTORÉ VIDEÁ YOUTUBE CENZURUJE ALEBO VYMAZÁVA, PRETO AK NATRAFÍTE NA NEJAKÉ, KTORÉ UŽ NIE JE MOŽNÉ SPUSTIŤ, NÁJDITE SI HO PODĽA NÁZVU VIDEA CEZ GOOGLE

DOWNLOAD: NACISTICKÉ KORENE BRUSELSKEJ EÚ

thebeginningofinfinity1.jpg

 

Sloboda voľby

Hodnotný a pravdivý filmový dokument o príčinách biedy, utrpenia a nerovnosti vo svete, ovládanom globálne operujúcou satanskou elitou mocných, ktorí vždy sledovali svoje egoistické mocenské záujmy nehľadiac na obete, tragédiu a utrpenie väčšiny ľudskej populácie. Tiež je o vykorisťovaní a zotročovaní tzv. tretieho sveta národmi prvého - priemyselného sveta.
Cez silne pôsobivé filmové zábery, podfarbené emočne výstižnými hudobnými sekvenciami, sa stávame účastnými pri hľadaní odpovede po príčinách biedy, utrpenia a nespravodlivosti nášho sveta.
Tento film je výzvou a výkričníkom svedomia celého ľudstva!

 

Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Čo tieto pojmy a symboly prorockej knihy Zjavenie Jána znamenajú? Sú platné aj pre dnešnú dobu alebo sa už naplnili v priebehu histórie? Spoločne to preskúmajme v tomto videu od Amazing Facts:

 

Svetové náboženstvo a politika cirkví

Kráľ severu prijíma svetové náboženstvá - Prof. Dr. Walter Veith

Životný príbeh Prof. Dr. Waltera Veitha: Od evolúcie ku kreacionizmu
 

Môže si súčasný sekularizmus podať ruku s pápežstvom? Kresťanstvo, Islam, Budhizmus, Hinduizmus - čo majú spoločné? Je moslimský Alah totožný s Bohom Biblie? Ježiš - jediná cesta pravda a život. Čo je podmienkou spasenia?
Čo znamená fundamentalizmus? Ak ste fundamentalista, ste nepriateľom pre nový svet!

Viac prednášok od Prof. Dr. Veitha nájdete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV5T2-CbYOYKYqeuseulQYqovxoY-HOR7

 

Papež František: „rozdělení je u konce“

STRUČNÝ ZOZNAM NIEKTORÝCH BLUDOV, KTORÉ ZAVIEDLA RÍM. KAT. CIRKEV

Nedávno uveřejněné video od papeže Františka, vyzívající ke sjednocení s protestanty v Americe, se stalo virálním. Mnozí se ptají: "Není to naplněním Biblických proroctví?" Podívejte se na tuto výjmečnou zprávu od kazatele Douga Batchelora.

Video, které ukazuje na rychlý posun k vytváření jednoho náboženského systému, o kterém Bible hovoří jako o Babylonu. V první části videa uvidíte biskupa Tony Palmer, který má svou služebnost zaměřující se na sjednocování církví. Z jeho úst mj. uslyšíte, že „protest Luthera je u konce„, nebo že „pokud není protest, jak zde mohou být protestantské církve?„… V druhé části pak uslyšíte poselství papeže Františka.

Závěrem pár proroctví více jak 100 let starých. Ta Pán dal prostřednictvím Ellen White.:
Protestantský svět se sjednotí s člověkem hříchu. Církev a svět se spojí k nečisté jednotě. (7BC 975, 1891)

Nevíme, jakým způsobem by se mohla římská církev očistit od výtky modloslužebnictví… A je to náboženství, které protestanté začínají stále více obdivovat a se kterým se nakonec spojí. K tomuto spojení nedojde v důsledku změn v lůně katolicismu, protože Řím se nikdy nemění. Katolická církev tvrdí, že je neomylná. Bude to protestantismus, který se změní. Přijetím idejí liberalismu jej přivede do takového stavu, že bude připraven podat ruku katolicismu. (RH 1.června 1886)

Více zde: http://www.ellenwhiteova.cz/blizici-se-krize/2-unie-cirkvi

Kompletní video ze střetnutí (45 minut, ENGLISH):

 

 

Ekumenizmus - duchovné smilstvo

Žijeme vo vážnej dobe. Proroctvá Božieho Slova sa napĺňajú pred naším zrakom. Jedným zo znamení skorého druhého príchodu Pána Ježiša Krista je aj ekumenické hnutie.
V súčasnom kresťanskom svete sa veľa hovorí o ekumenickom hnutí. Túžba po jednote kresťanstva sa môže zdať pre bežného, neinformovaného človeka ako niečo nádherné a veľmi potrebné a dôležité. Všetky ekumenické bohoslužby sa nesú v znamení chválorečenia lásky a porozumenia medzi kresťanmi, kde sa často citujú verše z evanjelia Jána 17,21 – "aby všetci boli jedno." Ale to všetko je klam a zdanie.
Táto zhubná duchovná epidémia už prenikla do takmer všetkých kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Je to len naplnenie 13. Kapitoly knihy Zjavenie. Uvedomujeme si vôbec čo sa skrýva v ekumenickom hnutí a kto ho vlastne riadi? Je to protibožská koalícia babylonských cirkví, pripravujúcich sa pod vatikánskym vedením na boj proti tým, ktorí budú zachovávať Božie prikázania a riadiť sa svedectvom Ježišovým – čo je Duch proroctva. 
Nezabudnime, rímskokatolícka cirkev sa nemení a nikdy sa nevzdá nároku na neomylnosť. Katolicizmus ako náboženský systém nezodpovedá Kristovmu evanjeliu dnes o nič viac, ako v ktoromkoľvek období svojich dejín. Reformačné cirkvi uzatvárajú s katolíckou cirkvou dohody a robia ústupky, ktoré prekvapujú aj samých katolíkov do tej miery, že ich sotva vedia pochopiť. Ľudia nechápu, čo sa skrýva za hnutím ekumenizmu, ktorý nemá záujem sa zjednotiť na zásadách Božieho Slova, ale ktorý v podstate napĺňa to, čo povedal pápež Pius XI. v encyklike Mortalium animos – že ekuména je vlastne návrat do rímskokatolíckej cirkvi.

 

Rana šelmy sa uzdravuje (ENGLISH): 

Život - náhoda nebo záměr?

Vznikl život náhodou, sám o sobě, a nebo všechno živé stvořil Bůh? Jak je možné, že všechny organismy, rostliny, zvířata a lidé mají určitý životní úkol a smysl? Pojďte prozkoumat nepředstavitelnou velikost vesmíru, obrovskou energii, která se skrývá ve veškeré hmotě, molekuly vody, z kterých se pokaždé tvoří originální sněhové vločky, složitost DNA, obdivuhodnou funkčnost ptáků a mnoho dalšího. Pojďte odhalit zázraky života, které vypovídají o moudrosti, moci, péči a lásce Boha-Stvořitele.

 

Programovanie života

Pohľad do sveta bunkovej biológie a informatiky.
Teória chaosu hovorí o prirodzenom poriadku bez dizajnu. Môžu však významové informácie vzniknúť čisto fyzikálnou interakciou? Bol pozorový nejaký prípad, keď funkčná informácia vznikla náhodou? Tri druhy informácií. Informácie v živých bunkách, ich množstvo, kódovanie a procesy, ktoré riadia.
Aminokyseliny, bielkoviny, eukaryotická bunka, golgiho teliesko, lyzozomy, mitochondire, DNA kyselina... Je správne, ak sa snažíme tieto informácie napasovať do evolučného modelu?

 

Šesť stvoriteľských dní z Biblického pohľadu

"Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem" (Genesis 1, 1).

Predpovedanie Ježišovho diela v prvej vete Genesis: PALEO Genesis 1:1


 
 

Zázraky stvorenia

Natočili to Svedkovia Jehovovi, avšak je to veľmi krásny dokument na zamyslenie. Už zo stvorených vecí môže človek pochopiť nevystihnuteľnú moc nášho Stvoriteľa. Aj napriek tomu, že príroda je už poškodená vplyvom hriechu a sú v nej narušené Božie zákony, stále v nej vidieť Boží obraz Jeho slávy, moci a lásky k nám. Náš ľudský rozum nedokáže vystihnúť majestátnosť Jeho tvorstva.

"Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo Jeho, len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a božstvo, aby boli bez výhovorky" (Rimanom 1: 18-20).

 

Zázraky lidského stvoření

Tento príbeh je o nás všetkých. Sme stvorení ako jedinečné bytosti. Ako vedia všetky bunky kde sa majú zaradiť a ako majú fungovať?

Považte, přátelé, že tímhle jsme prošli všichni, díky tomu teď na toto video hledíme, a čteme tyto řádky... Lze nevidět tu genialitu vesmírného konstruktéra, při tvorbě všech těch součástek, obvodů a spojů, které posléze vytvoří ČLOVĚKA?!


  

Prorocký pohľad na novodobé dejiny Izraela

V akej dobe žijeme? Prečo všetci proroci si želali žiť v našej dobe? Hovoria proroctvá o politike? Ktoré proroctvá sa napĺňajú dnes?

Rýchla exkurzia novodobých Izraelských dejín. O navrátení Židov. Konflikty na Blízkom a Strednom východe. Naznačujú udalosti okolo Izraela, ze doba milosti pre pohanov pomaly končí? Prichádzajú záverečné udalosti?
(Kliknite na obrázok)

israel.jpg

  


 HEXAGRAM 666

Hexagram, ktorý je lepšie známy pod menom "Dávidová hviezda" má už dlhú históriu. Čo vlastne táto hviezda reprezentuje? Odhaľme to spoločne v tomto krátkom 15 minútovom videu. Dnes je to veľmi rozšírený symbol a nájdeme ho dokonca aj na vlajke Izraelu. Na internete sa môžete dočítať, že túto hviezdu začal používať kráľ Dávid na svojom štíte. Avšak o tomto nie je ani jediná zmienka v Biblii. Hexagram sa používal už dávno pred Dávidom. Je to starý, pohanský symbol, ktorý je používaný pri rôznych okultných a satanistických rituáloch. Sami si zhliadnite, aký je pôvod tohto záhadného symbolu. Mnohí ľudia vedú témy o Izraeli, ktorý je spomínaný v Božom Slove, avšak málokedy robia rozdiel medzi duchovným a fyzickým Izraelom. Každý kresťan/Božie dieťa je Izraelitom a Židom, a to už nie telom, ale duchom, pretože Kristus priniesol evanjelium pre všetky národy a jazyky. Nová Zmluva je platná pre celý svet, teda už nie len pre Izrael ako v čase patriarchov a prorokov.

"Lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom" (Rim 9: 6).

(KLIKNITE NA OBRÁZOK PRE SPUSTENIE VIDEA)

dd395-hooks--site---1-.jpg

 

Amerika v biblickém proroctví


 

Chytrý prach - děsivý scenář budoucí totalitní říše

Vědci již vynalezli takzvaný "chytrý prach", to jest mikropočítače o velikosti zatím zrnka rýže (a budou ještě daleko menší). Ty je možno "rozprášit" kdekoli pomocí chemtrails. Zrnka prachu bezdrátově komunikují a jsou schopny předávat informace o čemkoli odkudkoli: z ulic, z budov. Mohou řídit dopravu, ale taky budou vědět vše o každém z nás.

Nedávno som mal sled videní/snov, ktoré sa týkali najmä Izraelu, moslimského sveta a celkového stavu našej planéty vo veľmi blízkej budúcnosti. "Mocní" tohto sveta nás pripravujú na temnú robotickú hi-tech dobu a prijatie pohanských náuk. Prosím, drahí bratia a sestry, buďme opatrní, pretože satanské sily sa budú vydávať za sily svetla. Rovnako chcem upozorniť na nebezpečenstvo islamu, v ktorom mnohí ľudia hľadajú východisko (najmä hudobníci a herci, ktorí sa chcú vytrhnúť z moci slobodomurárov). Taktiež bedlivý pozor na nového pápeža. Nenápadne sa zjednocujú všetky náboženstvá a cirkvi (dokonca aj protestantské) pod rúškom jednoty, mieru a lásky. Svet sa pripravuje na prijatie predpovedaných nedeľných zákonov a falošného učenia. Narúša sa náboženská sloboda a ešte k tomu, nedeľa nie je tým pravým dňom Božieho odpočinku. Neprijímajte učenia cirkví a sveta, ale jedine učenie Božieho Slova!

"Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu" (Zjavenie 14: 12). 
 

Staroveké ríše v proroctvách Biblie

Autor konfrontuje všeobecne známe fakty archeológie s údajmi, ktoré nachádzame na stránkach historických a prorockých kníh Biblie.

TU SÚ OSTATNÉ SÉRIE PREDNÁŠOK:

2 Edom a skalnaté mesto Petra: www.youtube.com/watch

3 Feničania - vládcovia morí: www.youtube.com/watch

4 Filištínci - železní vojaci: www.youtube.com/watch

5 Chetiti - zabudnutý národ: www.youtube.com/watch

6 Kráľovná zo Sáby: www.youtube.com/watch

 

Rajská záhrada Eden a život pred potopou

Americký kreacionista Kent Hovind, ktorý hovorí o živote pred potopou, dinosauroch, veku Zeme, ale aj o mnohých iných skutočnostiach, z ktorých budete veľmi prekvapení ako napr. o zneužívaní farmaceutického priemyslu alebo o mlčaní fosílnych objavov. Žiaľ, aby ho zastavili v tomto úžasnom diele zavreli ho za údajne daňové podvody.

Kent Hovind vyučoval na vysokej škole prírodné vedy 15 rokov a ďalšie roky sa venoval prednáškam o stvorení, evolúcii a dinosauroch. Každoročne mal o tom niekoľko stoviek prednášok..

 

Geológia potopy

Bola celosvetová potopa skutočná? Biblia, ale aj mnohé starodávne kultúry o tom podávajú záznam. Čo dokazujú geologické vrstvy hornín napríklad v Grand Canyone? Tvorili sa stovky miliónov rokov ako nás to učia v škole alebo vznikli následkom celosvetovej potopy? Sami sa presvedčme v nasledujúcich prednáškach.

 

Celosvětová potopa

Z přednáškového cyklu prof. Veitha Kde jsme ztratili křídla?. V přednášce se prof. Veith zabývá fakty a nálezy ukazujícími na celosvětovou potopu za dnů Noeho. Důkazy prokazující celosvětovou potopu jsou podle mne dnešní veřejnosti velice málo známé a přece natolik vědecky a historicky podložené, že ten, kdo o nich ještě neslyšel, bude zřejmě dosti překvapen. Prof. Veith je doktorem zoologie a svůj doktorát získal v univerzitě v Kapském Městě a také jako jeden z pouhých pěti vědců v Jižní Africe je držitelem grantu Londýnské Královské Společnosti. Mimo svůj obor se aktivně zabývá také archeologií, historií a studiem Bible.

Viac prednášok od Prof. Dr. Veitha nájdete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV5T2-CbYOYKYqeuseulQYqovxoY-HOR7

 

Zem v čase a priestore

Prof. Dr. Walter Veith získal doktorát zo zoológie na University of Cape Town v roku 1979. Verí, že evolučná teória neposkytuje hodnoverné vysvetlenie o našom pôvode a že geologické a paleontologické údaje nepodporujú dlhodobý vývoj.

Základy modelu veľkého tresku sa rozsýpajú vo svetle nevysvetliteľných rozporov. Kozmologický princíp. Expanzia vesmíru. Červený posun, modrý posun. Guľové hviezdokopy. Opačne rotujúce planéty a galaxie.
Aký je vek našej planéty? Problémy datovania uhlíkovou metódou. Ako vznikli geologické vrstvy hornín? O čom svedčia stopy erózie? Ako rýchlo môže vzniknúť uhlie alebo drahokamy?

Viac prednášok od Prof. Dr. Veitha nájdete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV5T2-CbYOYKYqeuseulQYqovxoY-HOR7


 

 

Tajomstvá tajných spoločností

Pohľad do dejín i súčastnosti prostredníctvom citátov najrôznejších autorov.

Maltézski rytieri, Kolumbovi rytieri, Templárski rytieri, Jezuiti, Ilumináti, Slobodní murári, Bilderbergovci, Skull and Bones, Trilaterálna komisia... Koľko toho ovládajú v našom svete?... Ich symboly, rituály, ciele... Dva druhy doktrín: pre zasvätených a pre nezasvätených. Hegeliánsky princíp...

 

Tajemstvo jezuitov

Viac o jezuitoch nájdete na tomto odkaze: Tajné spoločnosti

Výborný dokument plný citátov amerických prezidentov, ex-katolíkov, jezuitov, filozofov a mnohých ďalších. Čo hovoria títo ľudia a história o jezuitoch? Je to len náhoda, že súčasný pápež je jezuitom? Aké sú ich plány pre budúcnosť a čo majú za úlohu?

!!!TAJNÉ DEJINY JEZUITOV!!!

"Ale nieto ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť" (Lukáš 12, 2)

 

Skrytá agenda

Pozadie slobodomurárstva a podobných organizácií, ktoré majú vplyv na politiku, spoločnosť a náboženstvo. Pohľad do slobodomurárskych lóží, ich rituály, symbolika a posunky, stupne zasvätenia. Kabalizmus, Gnosticizmus, New Age, Islamské tajné spoločnosti. Nová Babylonská veža. Podarí sa ju vybudovať? 

"A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť." (Efežanom 5, 11-12)

 

Boj o Bibliu  

sundial-prophecy-earth-2.jpg

V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili. 
Dnes je Biblia zdanlivo všeobecne prijímaná. Zmenilo sa niečo?
Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma.
Hlavné prúdy biblických rukopisov.
Origenes, Eusébius – gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica &‐ centrum okultizmu. Apokryfy. Textus Receptus pod paľbou. Biblia v období reformácie.
 Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov:

 

 

Zmeny v Božom Slove

writing-bible-scroll-2.jpg

Detailný pohľad na zásahy do biblického textu pri revíziách a korekciách. Prednáška nadväzuje na predchádzajúce video s názvom „Boj o Bibliu“. Prekvapilo Vás, že vo Vašej modernej Biblii niečo chýba? Sú zmeny v nových prekladoch jazykového alebo teologického charakteru? Čo tvrdia samotní korektori?
Autor prechádza jednotlivými zmenami, a odhaľuje teologický zámer v bodoch ako napr.: božstvo J. Krista, Biblia ako Slovo Božie, Kristova obeť, Kristove zázraky, kňazstvo ľudské a Kristovo, sobota, 2. príchod, spoveď, omša...

 

Christopher Kramp - séria prednášok z Košíc

Čo potrebujeme pre spasenie? Je viera jedinou podmienkou? Aj démoni veria, ale trasú sa. Aký je rozdiel medzi pravou spasiteľnou vierou a démonskou vierou? Rada verného svedka pre poslednú cirkev.
Čo znamená žiť na každom slove Božom? Sme lepší než pohania ak milujeme len vlastných? Nájdite odpovede na tieto otázky v tomto podrobnom biblickom štúdiu.

2. Duch Svätý: http://www.youtube.com/watch?v=xnd78FBSuFU

3. Božia pečať: http://www.youtube.com/watch?v=r64XZG5qnL0

4. Kráľovstvo Božie: http://www.youtube.com/watch?v=qaeHdbqhWwQ

5. História Cirkvi: http://www.youtube.com/watch?v=3MW4EkpR4nA

6. Boh s nami: http://www.youtube.com/watch?v=ikN5b6gsPU0

7. Ježišov príchod: http://www.youtube.com/watch?v=ikN5b6gsPU0

 

Islam a kresťanstvo

4e976747a0cd9.image.jpg

Letmý pohľad na proroctvo z Daniela 11. kapitoly. Tento 15-minútový prehľad je úvodom k 10-dielnej prezentácii Tima Roosenberga. Daniel 11. kapitola je prorocký reťazec dlhší ako 2300 večerov a rán. Minulosťou siaha do Perzskej ríše a končí záverom dejín našej Zeme. Rozsahom historických udalostí si drží prvenstvo medzi proroctvami. Koniec Daniela 11. kapitoly predstavuje časť kostry pre výklad ešte nenaplnených proroctiev.

Tim Roosenberg pri svojom 25-ročnom štúdiu pochopil, že interpretačné metódy ranej cirkvi a reformátorov poskytujú najspoľahlivejšie a logické pochopenie biblických proroctiev. Je uznávaný vďaka svojej schopnosti objasniť nejasné biblické koncepty ľuďom z celého náboženského spektra. V súčasnosti pôsobí ako evanjelista v štáte Idaho a venuje sa pednáškam na tému "Islam a kresťanstvo".

ODKAZ NA VIDEO: https://vimeo.com/121942902

V ďalšej prednáške autor ponúka identifikáciu "kráľa severu", ktorá je pevne založená na paralelných výkladoch viacerých proroctiev v Písme. Odhalená identita a rola "antikristovskej" šelmy v prichádzajúcom konflikte je dobrým mostom k skúmaniu nenaplnených proroctiev doby konca.

ODKAZ NA VIDEO: http://www.dailymotion.com/video/x2s7na9_kral-severu-maly-roh-antikrist-a-selma_school

 

Duch Assisi - pravda o RKC

V tomto hodinovom dokumente sa dozviete o pravej tvári rímsko-katolíckej cirkvi a akého ducha nesie. Zvláštne na tom všetkom je, že toto vyjadrenie podal samotný byzantský katolický patriarchát. RKC zradila Krista a je to práve tá šelma, o ktorej píše Zjavenie Jána. Táto šelma sa bude snažiť zakryť všetok svoj hnev a zúrivosť pod biele rúško. Ekumenizácia je dnes v plnom prúde, a Boží ľud stále spí. Dokedy?! To čo nedokončíme za času milosti, budeme musieť v súžení a za veľmi ťažkých podmienok.


 

 

ASTANA SATANA?

Od roku 1997 hlavné mesto Kazachstanu (predtým Alma-Ata), má okolo 750 000 obyvateľov a ich počet veľmi rýchlo narastá. Na konci 20. storočia sa tu začalo so stavbou nového hlavného mesta, keď sa staré drevené búdy zrovnali so zemou a vznikli výstavné ulice, parky, zasklené kancelárske budovy a moderné mrakodrapy. Mesto je situované v stepiach stredného Kazachstanu na rieke Išim.

www.kuriositas.com/2010/08/astana-kaleidoscopic-capital-of.html

dobakonce.webnode.cz/products/astana-buduce-hlavne-mesto-svetovlady/ 

dobakonce.webnode.cz/products/zlovestne-misto-astana/

Pohlaď z družice na centrum uctievania v Astane: maps.google.com/maps