Choď na obsah Choď na menu
 


Filmy a Dokumenty 3

2. 10. 2013


VIAC KRESŤANSKÝCH DOKUMENTOV, FILMOV, ONLINE KNÍH, AUDIO PREDNÁŠOK NÁJDETE NA TEJTO VÝBORNEJ STRÁNKE:

 krestanske-filmy.webnode.sk/

NIEKTORÉ VIDEÁ YOUTUBE CENZURUJE ALEBO VYMAZÁVA, PRETO AK NATRAFÍTE NA NEJAKÉ, KTORÉ UŽ NIE JE MOŽNÉ SPUSTIŤ, NÁJDITE SI HO PODĽA NÁZVU VIDEA CEZ GOOGLE

 

 fyrkloverbubble.jpg

 

David a Becky Gates, Interview

Chcete bližšie spoznať život misionárov z Južnej Ameriky?
Započúvajte sa do rozprávania "uja Davida" a "tety Becky" ako sa delia o zážitky plné dobrodružstiev a niekedy obetí v službe pre Boha a blížnych.
Čo potrebujete vedieť, ak sa chcete stať dobrovoľníkmi misionármi? 
David Gates je riaditeľom organizácie Gospel Ministry International (GMI) http://www.gospelministry.org/, ktorá prevádzkuje po celom svete televízne stanice, mediálne centrá, zdravotnícke zariadenia, lietadlá lekárskej pomoci, sirotince a školy a je financovaná dobrovoľníkmi. 
Kniha "Misijný pilot" sa dá stiahnuť na adrese: http://knihy.8u.cz/data/misijni-pilot.pdf

 

Naše pokojné miesto..

Praktické kresťanstvo a životom s Bohom v divočine.

"Ak nebude Hospodin staväť dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho staväjú." (Žalm 127,1)

"Namiesto, aby ste bývali tu, kde nemôžete vidieť, len ľudské dielo, kde pozorovaním a počúvaním sa prebúdzajú často zlé myšlienky, kde nepokoj a zmätok prináša slabosť a nevoľnosť, choďte tam, kde sa môžete pozerať na Božie dielo. Hľadajte kľud ducha v kráse, tichu a pokoja prírody. Doprajte spočinúť oku na zeleň lesov, lúk a vrchov. Zadívajte sa na modrú oblohu, nezatemnenú prachom a dymom mesta a vdychujte oživujúci vzduch neba. Choďte tam, kde ste vzdialení zhonu a rozptýleniu mestského života, kde sa môžete venovať svojim deťom, učiť ich poznávať Boha v Jeho diele a kde z nich môžete vychovať poctivých a užitočných ľudí." (EGW MH 367)

 

Duch proroctví, Danny Laufersweiler, HD

Nájdeme biblické dôkazy a uznanie Ellen Gould Whiteové ako Božej prorokyne? Čo hovorí Biblia o Duchu proroctva? Spoločne to prezkúmajme.

"A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista." (Zj. Jána 12, 17)

 

Ja na to všetko nič nedbám - Sebastien Braxton

Čo nás zdržuje a obmedzuje v nasledovaní Pána Ježiša? Necháme sa tým odradiť? Príklad apoštola Pavla. Putá a súženie. Autor na vlastnej skúsenosti ukazuje, že Pán Boh si vie človeka použiť či je na slobode, či vo väzení, či je zdravý alebo chorý... Nevyberáme si, kde budeme slúžiť, ale komu budeme slúžiť. Čo znamená dať svoje telá ako živú obeť svätú a ľúbu Bohu?

Záznam bol natočený na konferencii GYC (Generation of Youth for Christ) v Linzi, v Rakúsku v roku 2014.

Sebastien Braxton je jedným zo zakladateľov organizácie R3 Missions, ktorá sa snaží biblicky spojiť inovačné prístupy k duchovnému prebudeniu s tradičnými formami evanjelizácie. Pôsobí v oblasti Michiganu a Bostonu, USA.

 

Linda Franklinová, Boží dotyk

Nádherný osobný príbeh a svedectvo Lindy a jej syna. Boh koná v našich životoch zázraky a všetko má svoj zmysel aj keď my to zpočiatku nevidíme.

"Čistá, svätá láska nie je pocit, ale zásada." (MYP 435)

"Manželský zväzok je možné bezpečne vytvoriť jedine v Kristovi. Ľudská láska by mala čerpať silu pre svoje najtesnejšie putá z Božej lásky. Nech ľudia uvažujúci o svadbe zvažujú každý dojem a sledujú každý posun v charaktere toho, s kým majú v úmysle spojiť svoj životný osud. Nech je každý krok k manželskému zväzku doprevádzaný zdržanlivosťou, vernosťou, úprimnosťou a opravdovým zámerom potešiť a uctiť Boha." (MH 358)

"A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia." (Rimanom 8, 28)

 

Ja a môj charakter - falošný pocit viny

Krátky rozhovor s ruským kazateľom Alexandrom o falošných pocitoch viny.

 

"Posledný film Zeme" - Ivor Myers

Biblická pravda za veľmi rýchlych 40 minút. Odporúčame video zastavovať medzerníkom, pretože je s titulkami a kázeň tohto horlivého muža je extrémne rýchla. Samozrejme nenechajte sa odraziť. Kto chce pochopiť Písmu a Božiemu Zákonu, ten si nájde určite na to čas. Pravda je dnes veľmi cenná vec!

 

Skutočná pravda o smrti - Mark Finley

Ako to je so skúsenosťami na prahu smrti? Prinášajú nám ľudia skutočné správy zo stavu po smrti, alebo je to klam? Čo o tom hovorí Biblia?

"Človek, keď ľahne, nevstane, dokiaľ len budú nebesia, neprebudia sa ani sa nezobudia zo svojho spánku" (Job 14,12).

"A mnohí z tých, ktorí spia v prachu zeme sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a večný hnus" (Daniel 12,2).

Pravda o klinickej smrti, ktorá je už dlho vedecky dokázaná:

www.novinky.cz/veda-skoly/310384-posledni-vykrik-mozku-vedci-odhalili-tajemstvi-prozitku-klinicke-smrti.html

ČLÁNOK: neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/smrt-co-bude-potom.html 

 

"Dobré zprávy" o pekle

Co je to smrt a co je po smrti? Co je to peklo a kde se peklo nachází? Je peklo skutečné, nebo je pouhý výmysl? Je opravdu milující Bůh tak krutý a nechá hříšné lidi smažit na věky ve věčném ohni? Opravdu se budeme dívat věčně na své milované jak trpí zatímco mi se budeme radovat v ráji? Co nám říká Bible o životě po smrti? Je život po smrti, nebo člověk nic neví a čeká na druhý příchod Pána Ježíše Krista a následný soud? Podívejte se na toto video, které Vám odpoví na všechny tyto otázky.

VIDEO: www.znamenicasu.cz/video-hledani-pravdy-dobre-zpravy-o-pekle/ 

 

2012110918071150972.jpg

 

 

  

Kresťanské Filmy podľa Evanjelií:

Kresťanský film s SK dabingom

 Romantické filmové zpracování Ježíšova příběhu... Jedná se o nejpřekládanější film v historii kinematografie. Byl doposud nadabován do více než 1000 jazyků! - Kdo je vlastně Ježíš? John Heyman strávil devět let vytvářením prostředí Palestiny prvního století, aby mohl natočit film o jedinečném životě Krista, který zásadně ovlivnil celou lidskou historii. Toto dílo, natočené podle skutečných událostí zaznamenaných v Lukášově evangeliu, je realistické a historicky věrné. Filmovalo se přímo v Izraeli, na místech popsaných v Bibli. 45 herců a více než 5000 komparzistů bylo vybráno z oblasti Středního Východu. Týmy specialistů velmi důkladně studovaly dobové oblečení, architekturu, zvyky a jídla.


 

 

  Posledné udalosti biblických proroctiev

Dokumentárny film, ktorý odhaľuje úžasné biblické predpovede o posledných udalostiach našej Zeme! Prezentuje Doug Batchelor. 

 

Vesmírný konflikt (film USA - české titulky)

Celé ľudstvo je zatiahnuté do veľkého sporu medzi Kristom a satanom, konfliktu týkajúceho sa Božej povahy, Božieho zákona a Božej zvrchovanej vlády vo vesmíre. Tento spor sa začal v nebi, keď sa stvorený cherub Lucifer, obdarený možnosťou slobody, začal povyšovať. Stal sa satanom, Božím odporcom, a do odboja strhol časť anjelov. Satan uviedol ducha vzbury na tento svet, keď do hriechu zviedol Adama a Evu. Hriech znetvoril Boží obraz v ľuďoch a narušil poriadok v stvorenom svete. Celé stvorenstvo pozoruje náš svet, ktorý sa stal javiskom vesmírneho sporu, na konci ktorého bude Boh lásky obhájený. Na pomoc v tomto spore posiela Kristus svojmu ľudu Ducha Svätého i verných anjelov, ktorí majú veriacich viesť, chrániť a zachovať na ceste spasenia.

 

Talismany, které nepřinesou štěstí - Doug Batchelor

Víme ještě dnes, jak je to s různými ozdobami, šperky, náušnicemi..? Víme,  že mají svůj původ v čarodějnictví? Povšimli jste si že mnohé takovéto šperky používají právě pohanské symboly slunce nebo hada, draka, vycházejících z historie uctívání falešných bůžků? Přitahuje nás to? Exodus 20,4 říká: Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí.

www.dailymotion.com/video/xua0bi_talizmany-ktore-neprinesu-yyastie-doug-batchelor_lifestyle

talizmany_pentagram_2.jpg

 

Sila za Novým svetovým poriadkom HD

"A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" (Ján 8:32).

Nový svetový poriadok je označenie pre nové obdobie dejín, v ktorom dochádza k dramatickým zmenám v štruktúre svetového politického myslenia a rovnováhy síl. Pojem často zahŕňa myšlienku nejakého druhu jednotnej svetovej vlády. Rovnako ako už od čias Babylona alebo Egypta, sa mnohí okultní vodcovia ako napr. Hitler, snažili o jednu svetovú vládu. Božie Slovo nás upozorňuje, že znova vystúpi nejaká podobná postava, ktorá sa bude dokonca vydávať za Mesiáša! Bude hlásať mier, lásku, pokoj a hlavne jednotu. Sme pripravení a dostatočne informovaní aby sme sa nenechali zviesť týmto falošným Kristom?

"Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa tu je Kristus (Mesiáš), alebo: Tam je - neverte!" (Matúš 24, 23)

 

Roger Morneau - skúsenosť s démonmi

Fascinujúci rozhovor s Rogerom, ktorý navštevoval tajné spolky uctievačov duchov/démonov. Počúvajte jeho príbeh ako sa k niečomu takému dostal a aké zničujúce plány má pre tento svet samotný satan. Roger hovorí o jeho taktikách, ktoré sa dajú zhrnúť do troch bodov: 1. Ľudia si musia myslieť, že satan a ani jeho padlí anjeli vôbec neexistujú. 2. Ovládanie mysle ľudí skrze hi-tech technológie, masmédia a hypnózy okultizmu, ktorá bude prezentovaná ako nová veda a prínos ľudstva. 3. Zničenie Biblie bez spálenia. Zapojte sa aj vy do tohto krátkeho odhalenia temnej a skazenej budúcnosti sveta. 

 

Nebezpečenstvo videohier, Atonte a Ivor Myers

Vplyv videohrier na myšlienky, pocity a charakter. Definícia pojmov: "interaktívny", "demonštrácia", "fantázia"...
Aké nebezpečenstvá sa skrývajú vo videohrách? Môžu byť videohry nebezpečnejšie ako násilnícke filmy? Je "priamym" prestúpením Božieho zákona hranie bojovej hry? Dá sa počuť Boží hlas pri hluku médií?

Manželia Myersovci z misijnej spoločnosti "Power of the Lamb" vás prevedú danou problematikou v relácii 3ABN: "Boje viery".

 

Hudební bitva (Ivor Myers) - cz titulky

Jaké zbraně používá ďábel ve snaze dostat maximum lidí na svou stranu? Patří mezi ty nejúčinnější i hudba? Nakolik může naše postoje, myšlení, rozhodování a náš pohled na svět ovlivnit to, co posloucháme? Mohou být některé druhy hudby skutečně nebezpečné? Na základě čeho lze rozpoznat, co je pro nás dobré a co ne?

 

Únik z čiernej diery (Ivor Myers) - cz titulky

Výborná kázeň adventistického kazateľa - Ivor Myers. Čo môže táto bývala hviezda hip-hopu vedieť o úniku z čiernej diery? Čo má Ivor na mysli, keď o tejto téme hovorí? Ako to súvisí so zábavným priemyslom a s jeho vplyvom na každého z nás? Je možné, že sme ovplyvňovaní populárnymi hercami a ani o tom nevieme? Je možné, že sme obeťami hypnózy a rafinovaných útokov na našu myseľ i emócie? Ivor hovorí o Hollywoode, televízii, zábavnom priemysle, o "kresťanskom" rape, reggae, metale alebo rocku a o mnohých ďalších zaujímavých témach, ktoré vás určite prekvapia, pretože tieto informácie neuveriteľne do seba zapadajú.

 

 Vplyv hudby na podvedomie

Výborná prednáška o vplyve reklamy a hudby na podvedomie človeka, ktorá bola odvysielana na TV LUX. Mnohí z nás radi vysedávame denne doma pred televíziou a ani si neuvedomuje ako "vďaka" tomuto hypnotickému nástroju sme ovplyvňovaní nielen reklamami, ale aj hudbou a scénami vo filmoch. Masmédia sú častokrát zamerané práve na deti a mládež, pretože tá je najľahšie ovplyvniteľná. Hlavne dnes, v čase moderných technológii a elektronickej hudby. Takmer všetká hudba nesie nejaké posolstvo. Elektronické prvky hudby rôznych štýlov (dubstep, drum n bass, trance, chill out, ambient, pop music, house, a všetky možné moderné štýly hudby) ovplyvňujú našu myseľ a to najmä na emočnej úrovni. Štýly ako napríklad psy trance (prekl. psychedelický tranz) nás dokonca uvádzajú do stavu tranzu. Aj milá, nevinná hudba má obrovský vplyv na naše pocity a myslenie.

 (Ďalšia časť textu je použitá z 11tej časti dokumentu "Odhalenie hudobného priemyslu")

Takže čo má toto spoločné s hudobným priemyslom? Vesmír je v podstate zložený z hmoty vibrujúcej na rôznych frekvenciách. Vesmír je tvorený zvukom a to zahrňuje aj nás, ľudské bytosti. Zvuk je používaný ako terapeutická pomôcka a dokáže zmeniť psychický a fyzický stav ľudí. Hudba aktivuje skoro všetky oblasti mozgu. Limbický systém je aktívny, keď máme rôzne príjemné zážitky. Rovnaká sieť neurónov je aktívna, keď počúvame hudbu, ktorá sa nám páči. Tieto neuróny umožňujú v mozgu regulovať neurotransmiter dopamín. Dopamín je jednej z neurotransmiterov, vďaka ktorým sa cítime dobre. Takže keď počúvate vašu obľúbenú hudbu, dochádza k chemickým zmenám v mozgu. Ako náhle osoba pozná obľúbeného umelca, začne ho napodobňovať. Ich pesničky a videá sú navrhnuté, tak aby ovplyvňovali poslucháčov a divákov, ktorí ich majú imitovať. Platí to tiež pre filmy a televízne programy. A preto je hudobný priemysel nútení k užívaniu transhumánnej agendy (viac v sekcii "Pasca New Age"). Keď máte skoro každú časť mozgu aktívnu, stanete sa náchylnými k psychologickým útokom.

 Symboly a média - Hollywood a hudební průmysl

Pokus o rozbor pohanských symbolů vkládaných do masmediální produkce filmového i hudebního průmyslu. Klipy největších hvězd hudebního průmyslu jsou prošpikované okultními symboly a perverzí jako ideální vzor pro teenagery. Obzvláště Lady Gaga je až náboženským idolem mnoha dětí. Není divu. Propaguje kult sexu a násilí. Zvláštní je, že to nevadí cenzorům.

 

 

Odhalenie hudobného priemyslu

Vitajte v hudobnom priemysle. Odporúčame vám pozerať tento dokument, avšak s nadhľadom. Je to výtvor islamskej agendy, a rovnako medzi mnohou pravdou sú skryté lži. Mnoho vecí je prehnaných, a to len preto aby myšlienky človeka boli odvedené niekam inde. Najlepšie je pozrieť tento dokument s dobrým poznaním biblických pravd. Tento dokument, ktorý má 11 častí je len malým zlomkom toho čo sa dnes v skutočnosti deje. Speváci a hudobníci otvorene hovoria o zapredaní svojej duše diablovi, výmenou za slávu, moc, drogy, peniaze a sex. Kto by to čakal. A zvlášť od interpretov, ktorých počujete každý deň na rádiu. Nový svetový poriadok je označenie pre nové obdobie dejín, v ktorom dochádza k dramatickým zmenám v štruktúre svetového politického myslenia a rovnováhy síl. Pojem často zahŕňa myšlienku nejakého druhu jednotnej svetovej vlády. Aké nebezpečenstvá sa skrývajú vo videohrách? Môžu byť videohry nebezpečnejšie ako násilnícke filmy? Je každý deň počujeme v rádiach. Eminem, DMX, Rihanna, Michael Jackson a mnoho ďalších pop hviezd sa vám predstaví v tomto dokumente vo svetle pravdy. Čo sa týka spomenutého islamu v niektorej z častí, nie sme jeho zástancami! Biblia je našou jedinou autoritou. Mnoho hviezd hľadá únik v islame, pretože ten tak isto hlása jedného monoteistického Boha (Alaha) - je to jedna z pascí, ktoré dovedú človeka ku falošnému učeniu a odklonia ho od skutočnej pravdy.

TU SÚ ODKAZY NA ĎALŠIE ČASTI (11.časť - najdôležitejšiu, nenájdete na youtube, pretože ju "záhadne" vymazávajú, tak som hodil link na iný web) :

2.časť (Prečo tak viditelne?): www.youtube.com/watch

3.časť (Kto je Rain Man?): www.youtube.com/watch

4.časť (Pokračovanie o Rain Manovi): www.youtube.com/watch

5.časť (Noc diablov): www.youtube.com/watch 

6.časť (Zničenie DMXa): www.youtube.com/watch

7.časť (Obetovanie Michaela Jacksona): www.youtube.com/watch

8.časť (Vitiligo Michaela Jacksona): www.youtube.com/watch

9.časť (Prečo zabili Michaela Jacksona): www.youtube.com/watch

10.časť (Eminemová depresia): www.youtube.com/watch

11.časť (Transhumanna agenda): free.zoznam.sk/video/Odhalenie-hudobneho-priemyslu-1111

 

Mystérium Hudby

Nebezpečenstvo modernej hudby pre kresťanstvo! Prednáška o hudbe a osobné svedectvo nášho brata od Adventistov siedmeho dňa. Hudba je v dnešnom svete veľmi dôležitá téma, pretože sa s ňou v podstate stretávame každý deň. Mnoho krát si ani neuvedomujeme akým silným nástrojom je a ako dokáže ľudí ovplyvniť. Tento 4.dielny dokument s dabingom nám odhalí vývoj hudby od 60tych rokoch, cez rock a hippies až po súčastnú spoločnosť. Hudba bola stvorená ako nástroj na uctievanie Boha. Skutočne počúvame hudbu, ktorá uctieva nášho Stvoriteľa?

Text na stiahnutie: Rocková hudba

 

TU SÚ ODKAZY NA ĎALŠIE ČASTI:

Mysterium hudby 2.časť: www.youtube.com/watch

Mysterium hudby 3.časť: www.youtube.com/watch

Mysterium hudby 4.časť: www.youtube.com/watch

 

 

Quetzalcoatl Animated Music Video

Výstižné 5 minútové animované video o práci diabla (hada). Najprv všetko zlo spôsobí a potom sa ukáže ako zachránca a spasiteľ. Takto vyzerá vstup do nového veku - New Age.


 

Největší satanistická show na světě - QLIMAX

 Znova sa pripojme do sveta mladých. Aká generácia sa vlastne buduje?! Pozrime sa na jeden z najväčších svetových festivalov modernej hudby - QLIMAX. Nehovoriac o ďalších svetovo známych ako sú Laundry Day, Tomorrow Land, Burning Man, Ozora, Boom Festival, a tak ďalej. Sami si overte aké posolstvo nesú tieto mega festivaly plné elektronickej hudby.

PRED ZHLIADNUTÍM VIDEA NAVŠTÍVTE TENTO ODKAZ: http://www.tajemstvihudby.cz/2012/08/19/satanisticka-show/

 

Ak si myslíte, že na Slovensku je tomu inak, pozrite si toto:
  

 

Čo to na nás striekajú (zapnite si české titulky) ?

Určite ste si aj vy niekedy všimli, že s našou oblohou nieje niečo v poriadku. Čo sa tam hore deje? Už niekoľko rokov môžeme pozorovať ako sa na oblohe vytvárajú nápadné, dlhé krížové alebo mriežkové štrúktúry od stôp lietadiel. Často krát je nimi zasiata celá obloha. Tieto stopy doslova nemiznú, ale rozplývajú sa a vytvárajú mliečny povlak, ktorý pomaly klesá na nás. Sú to len obyčajné kondenzačné stopy? Tie by však mali byť takmer neškodné a rýchlo miznúť na oblohe. Avšak toto nevidíme. Dokonca sú dni, kedy cez tento mliečny profil ani nevidíme jas slnka alebo večerné hviezdy. Predstavujeme vám fenomén zvaný CHEMTRAILS. Tieto stopy obsahujú vysoký obsah nebezpečných kovov ako hliník, bárium, titán a iné, ktoré dopadajú na zem. Spôsobujú mnohé smrteľné ochorenia a ničia životné prostredie. Podľa najnovších prieskumov stopy obsahujú neviditeľné nanotechnologické častice, ktoré sa postupne ukladajú v našich telách. Pripravujú nás vládari tohto sveta na nový robotický svet? Nech je to akokoľvek, deje sa to a škodí to rovnako nám ako aj životnému prostrediu. Spoločne preskúmajme tieto záhadné plány "elity".  

 

Pohanský pôvod Vianoc (Dokument ČT2)

Dnes sa do kresťanstva infiltrovalo množstvo pohanských tradícii ako napríklad svätenie nedele, uctievanie relikvií, modlenie sa k obrazom a sochám (napr. panne Márii) = modloslužba, ruženec, a samozrejme aj rôzne pohanské sviatky, ktorými sú hlavne Vianoce. Tu vidíme, že nie všetko čo má etiketu "kresťanský" je skutočne kresťanské!

"Lebo takí falošní apoštolovia sú ľstivými robotníkmi, pretvarujúcimi sa na apoštolov Kristových. A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela sveta" (2.Korint. 11, 13-14).

 
 

Mormoni - okultizmus v rúšku kresťanstva

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, známejšia pod označením mormoni, je náboženská spoločnosť založená Josephom Smithom v USA v roku 1830. Sama seba považuje za jedinú cirkev oprávnenú Ježišom Kristom, ktorá dodržuje jeho učenie. Odhaľme spoločne toto učenie, či je skutočne biblické a založené na pravde.

 

 

Putovanie k hraniciam stvorenia

Preskúmajme spoločne hlbiny vesmíru a nášho významu v ňom, až po hranice stvorenia. Krása, ktorú náš jedinečný Boh stvoril je neopísateľná. 

 

 

Nádherná země (HD)

Přestože je současná země lidmi vážně poničená, je stále krásná. Podívejte se na jedinečné video z dílny BBC.

Pro ty, kdo věří evolučnímu konceptu vzniku světa, to může být důvod k zamyšlení, zda toto mohlo vzniknou opravdu náhodou. Pro ty, kdo věří v biblické stvoření v šesti dnech, je to nádherný záznam svrchované Stvořitelovi moci a Jeho nezměrné kreativity se smyslem pro krásu a harmonii.


O co bude krásnější nová země, kterou „Bůh připravil těm, kdo ho milují“ (1 Kor 2,9).

 


 

MICROCOSMOS

Vychutnajte si krásu Božieho diela. 

 

 

 

Nie som produkt evolúcie!

Na tému evolúcia odporúčam stránku, ktorá je uvedená na samom vrchu.

samolepka-i-am-not-a-product-of-evolution-7x8cm-original.jpg

 

Fakta o kterých se nehovoří - Slovenský profesionální dabing!
Inteligentní Design ve stvoření!

 

Sme v školách klamaní ? 

Představte si převratnou a kontroverzní myšlenku: teorii inteligentního designu! Od dob Darwina biologové tvrdí, že život na Zemi je výsledkem neřízených přírodních procesů, času, náhody a přirozeného výběru. Tento přístup je dnes zpochybněn jako nikdy předtím. Pomocí počítačové animace odhalíte vnitřek živé buňky a neklamné znaky jejího designu. Buněčný motor, který se otáčí rychlostí 100000 otáček/minutu. Buněčný systém, který je nesrovnatelně výkonnější než jakákoliv počítačová síť a molekulu DNA, v níž jsou uloženy informace, na nichž je založen každý živý organismus na zemi.

2.časť: www.youtube.com/watch

3.časť: www.youtube.com/watch

4.časť: www.youtube.com/watch

5.časť: www.youtube.com/watch