Choď na obsah Choď na menu
 


Pasca "New Age"

adam_lambert___age_of_aquarius_by_lucasthefierce-d4ky8y7.png

„Milovaní, neverte každému duchu, ale zkúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta“ (1.Jánov 4:1).

„Lebo povstanú falošní kristovia (mesiáši) a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených“ (Matúš 24:24).

Viac informácii o New Age TU: sk.wikipedia.org/wiki/New_Age

http://www.tajemstvihudby.cz/ctete-jako-prvni-2/hnuti-new-age-2/

 New Age (Nový Vek) je obdobie Vodnára, Slnka, Solária. Je to duchovné (náboženské) hnutie inšpirované a ovplyvnené panteizmom a východnými duchovnými prúdmi. Pojem zastrešuje celý rad ľudí, organizácií, akcií, praktík a myšlienok. Jedným z najväčších podvodov New Age je viera v nesmrteľnosť duše. Toto učenie preniklo taktiež medzi kresťanov. Grécke slovo pre dušu je psyché čo znamená aj život. Božie Slovo hovorí: "A Hospodin Boh utvoril Adama (človeka), vezmúc prach zo zeme, a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou" (Genesis 2,7). Človek je dušou, nemá dušu! Spojenie tela a dychu/ducha tvorí živú dušu.

 

 

DMT Meditation

DMT, ALEX GREY, NEW AGE - Dimetyltryptamín (DMT) je dnes veľmi populárna droga. Veľkým propagátorom a obľúbencom tejto látky je Alex Grey. Je to vizionársky človek, ku ktorému chodí na prednášky celá rada vysoko postavených ľudí v spoločnosti. Plánujú budúcnosť postavenú na princípoch New Age.

 

TOTO DUCHOVNÉ HNUTIE ZAHRŇUJE OKULTNÉ PRAKTIKY KTORÉ SÚ SPOMENUTÉ V TEJTO ČASTI: www.barankova-nevesta.estranky.sk/clanky/o-nas.html

circle.gif

 

 New Age hovorí o tom, že v každom človeku je obsiahnutý Boh, každý má božský potenciál a je potrebné harmonicky žiť a tento potenciál v sebe pomocou rôznych okultných praktik uvoľniť. Hnutie vyzerá na prvý pohľad veľmi tolerantne, veď integruje všetky náboženstvá, ide mu o mier atď... Pravdou je však pravý opak. V New Age je všetko relatívne a teda aj pravda a každý, kto tvrdí, že existuje absolútna pravda alebo jediná cesta k Bohu je verejným nepriateľom. Biblické kresťanstvo je vnímané ako nepriateľský element, lebo hovorí o Božích absolútnych nárokoch na morálku človeka a o jedinej ceste k spaseniu: viere v Ježiša Krista. reinkarnacia-2.jpg

Viera v karmu a reinkarnáciu je najdôležitejšou súčasťou okultného hnutia New Age. Bez viery v svoju reinkarnáciu by mali milióny príslušníkov hnutia pocit, že môžu zomrieť ešte pred príchodom zlatého veku. Viera v reinkarnáciu im dáva nádej, že v onom čase dokonalosti budú opäť žiť, ak aj budú musieť prejsť tisícmi životov, kým dosiahnu tento cieľ.

Karma, rovnováha dobra a zla, je kontrolujúcim činiteľom každej nasledovnej inkarnácie. Karma je nástroj, pomocou ktorého si každý človek volí skúsenosti svojho nasledujúceho života. Človek, ktorý sa chce odrazu zbaviť veľkého množstva negatívnej karmy, si môže zvoliť, aby ho potratili, alebo aby sa narodil handicapovaný, mal rakovinu, žil v extrémnej chudobe atď.

Učenia hnutia New Age o karme a reinkarnácii zjavne upiera zmysel akejkoľvek sociálnej práci. Kto by sa odvážil narušovať zákony karmy tým, že by prinášal úľavu ľuďom, ktorí si zámerne zvolili svoje terajšie položenie, a odsúdil by ich na jeho opakovani, aby splnili dané podmienky? V karme neexistuje pojem odpustenie. Jej absolútna neoblomnosť vyžaduje, aby každý človek plne zaplatil za každé zlyhanie, čím dosiahne dobro v danom živote.


Viera vo vedenie duchmi prostredníctvom médií je ďalšou črtou tohto hnutia. O vedúcichimages.jpeg duchoch sa predpokladá, že sú to ľudia z minulosti alebo budúcnosti, ktorí v súčasnosti nemajú fyzickú existenciu “na povrchu Zeme”. Hovorí sa o nich, že sú veľmi inteligentní a informovaní a pôsobia prostredníctvom “médií” tak, že dočasne nadobudnú kontrolu nad ich telami. Odohráva sa to vtedy, keď je médium v tranze. Médium zavrie oči, šklbe mu telom, zhlboka dýcha a potom začne afektovaným hlasom dávať informácie a rady. Vedúcim duchom môže byť tridsaťpättisícročný bojovník, Mária, Ježišova matka, šesťročné dieťa z Atlantídy, žena, ktorá sa narodí o šesťsto rokov na Venuši a dokonca i delfíny (“sú také vyspelé”).

Doteraz sme písali o okultnej vetve tohto hnutia. Avšak ešte existuje humanistická vetva Nového Veku.
 

V humanistickej vetve nevládnu pohanské povery, magické prostriedky a sny o nekonečnej reinkarnácii. To čo však zostáva je chápanie ľudstva ako božského a ašpirácia na dokonalú utopickú spoločnosť a poriadok sveta:

- na svet sa pozeráme ako na samoexistujúci a nestvorený;

- človek sa objavil ako výsledok nepretržitého procesu;

- nijaké božstvo nás nezachráni, musíme sa zachrániť sami;

- náboženské formy a myšlienky našich otcov už nepokladáme za primerané;

- človek si konečne začína uvedomovať, že len on sám je zodpovedný za realizáciu sveta svojich snov, že má v sebe moc dosiahnuť cieľ;

- toto storočie môže a malo by byť humanistickým.

VEĽMI BLÍZKYM PRÍKLAD JE UTOPISTICKÉ ZEITGEIST HNUTIE:

zeitgeist-cover_72-300x300.jpg

 

Ježiš a New Age

Po prvé, podľa New Age je Ježiš duchovne zharmonizovaná, či rozvinutá osobnosť, ktorá predstavuje príklad možného evolučného vývoja v dosahovaní „božskosti”. Ježišovi sa v hnutí New Age dávajú ďalšie prívlastky – majster ezoteriky, guru, šaman, avatar, jogín a pod.. Často sa ako príklad k Ježišovi spomínajú rôzne orientálne božstvá: Rama, Krišna, Viassa a iné.

Po druhé, hnutie New Age oddeľuje osobu Ježiša, tak ako je predstavovaná Bibliou, od tzv. vedomia Kristus, ktorým toto hnutie často operuje. Ježiš bol podľa New Age iba obyčajným človekom, ktorý vďaka svojej snahe dosiahol ono „vedomie Kristus”. Filozofovia Nového veku tvrdia, že tak, ako túto „božskú moc” dosiahol Ježiš, môže ju dnes dosiahnuť každý človek, ktorý sa o to pokúsi (musí to však skúšať niektorou technikou New Age).

Po tretie, New Age popiera základnú a najdôležitejšiu pravdu: že Ježiš je najvyšším a konečným zjavením Boha. Hoci je v tomto hnutí niekedy predstavovaný ako „božský Kristus”, avšak podľa nich nie je jediným zjavením Boha tu na Zemi.

Po štvrté, ukrižovanie Pána Ježiša sa buď úplne popiera, alebo sa značne skresľuje.atum-nu-neg.jpg Dokonca, ak sa pripúšťa, potom s tým dodatkom, že Ježiš bol ukrižovaný preto, lebo nebol dostatočne „uvedomelý” oného vedomia Kristus (!). Častejšie sa však úplne popiera ako bludný mýtus, ktorý sa nejakým spôsobom zaplietol do Biblie.

Po piate, Pán Ježiš, opäť podľa „teológov” New Age nevstal z mŕtvych a ani nevstúpil do neba. Hnutie pripúšťa v tejto pre kresťanov najdôležitejšej udalosti, že Pán Ježiš bol vynesený do bližšie nešpecifikovanej „hory majstrov”, kde sa údajne zhromažďujú všetci ľudia, ktorí dosiahli ono „vedomie Krista”. Podľa New Age sa teda Ježiš nevracia v sláve k Otcovi, ale ponára sa do akejsi „kolektívnej duše vedomia Kristus”.


Po šieste, Nový vek dôrazne popiera veľmi dôležité tvrdenie Biblie, a to, že Spasiteľ sa viditeľne ešte raz vráti na Zem v moci a sláve. Robí tak preto, lebo práve táto udalosť, ktorá aj tak raz príde sa prieči s tak velehlasným oznamovaním príchodu „novej éry”, v ktorej sa údajne všetci ľudia stanú dokonalými bohmi.

Po siedme, pramene, z ktorých New Age čerpá tieto bludy, sú najčastejšie rôzne gnostické, tajné ezoterické a orientálne spisy. Bibliu používajú podobne ako mnoho siekt – vytrhávajú z nej krátke texty a útržky, ktoré rôzne kombinujú a krútia.

 

Kozmický Kristus

So slovným spojením Kozmický Kristus sa môžete často stretnúť na letákoch a plagátoch, ktoré pozývajú na rôzne meditácie uzdravenia a vesmírne meditácie. Má byť akýmsi „univerzálnym” Kristom pre nás všetkých.prophesy2012.jpg New Age si ho predstavuje ako gnostického objaviteľa, ktorý má priviesť ľudstvo a najmä „zablúdených” kresťanov k novému chápaniu sveta. Podľa Nového veku si Kozmického Krista môžete prestaviť ako mága – čarodeja, ako esejistu, majstra, guru, osvieteného učiteľa, avatara, šamana... skrátka, záleží len na vás, ako si ho predstavujete. Jeden z vodcov New Age sa k tomu vyjadril: „ ...ak chceme ukázať, že vlastníme niečo lepšie, ako staré historické kresťanstvo, čo je jasná vec, nijaký starý Ježiš Kristus nestačí. My potrebujeme Krista kozmického, Krista univerzálneho, Krista Novej éry”.

 

TRANSHUMANIZMUS

transhumanism_560-3101.jpg
 

Transhumanizmus je futurologický a filozofický koncept, ktorý sa zaoberá možnosťami transformácie človeka prostredníctvom využitia moderných technológií.

Je to cesta myslenia o budúcnosti, ktorá je založená na premise, že ľudia vo svojej súčasnej podobe nereprezentujú koniec vývoja, ale iba jeho rannú fázu.

Vyspelé a širokodostupné technológie môžu napomôcť eliminovať starnutie a umožniť rozšírenie intelektuálnych, fyzických a psychologických schopností ľudí. Transhumanizmus tiež zahŕňa štúdium prísľubov, potenciálov a ohrození technológií, ktoré umožňujú ľuďom prekonať základné ľudské limity ako aj etické spôsoby rozvoja a využitia týchto technológii.

Patrí sem mnoho odvetví: Biotechnológie, Genetické inžinierstvo, Klonovanie, Nanotechnológie, Superinteligencia, Virtuálna realita, Kryonika, Singularita

 

Riziká transhumanizmu

·Biologická vojna

·Nanovojna

·Jadrová vojna

·Umelá inteligencia

·Nanotechnologické znečistenie

 

god.jpg