Choď na obsah Choď na menu
 


Radostná správa pre Teba!

Náš budúci domov

Čo hovorí Biblia o nebi a novej zemi, ktorú veriacim zasľúbil? Ako to bude v našom domove vyzerať?

ODKAZ: www.znamenicasu.cz/video-hledani-pravdy-nas-budouci-domov/

nova-terra.jpg

 

Ježiš ti chce odpustiť hriechy.

Miluje ťa a má pre teba veľký plán.

Chce ťa oslobodiť od každého trápenia

a ukázať ti naplnený život s Bohom.

Zomrel za naše hriechy a ponúka

nám spásu a slobodu.

Odovzdaj Mu svoj život

a On urobí zvyšok.

 

 

POZNAŤ BOHA OSOBNE?

(Text z knihy Urs-Heinz Naegeliho, JPK)

Chcem Vám teraz celkom prakticky ukázať, ako môžete vstúpiť do osobného vzťahu s Bohom. Biblia nám dáva potrebné smernice. Keď sa ich budete držať, za krátky čas budete patriť k ľuďom, pre ktorých viera nie je suchá teória, ale živá prax. Môžete si byť istí, že Boh vás osobne miluje. O tejto láskyplnej ponuke čítame v Biblii:

Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. (List Rímskym 5.kapitola 8.verš) 

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (Ján 3:16)

To znamená, že Boh robí prvý krok k vám. On vás miluje. Práve preto, lebo vás miluje, zomrel Ježiš Kristus na vašom mieste na kríži na Golgote - niesol trest za všetky vaše viny. Boh chce nám ľuďom, pomôcť. Biblia nám to vysvetľuje takto:

Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom ! Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. (Izaiáš 59:1-2)

Tejto skutočnosti sa musíme pozrieť do očí: Naše hriechy nás oddeľujú od Boha! My ľudia by sme nemali žiadnu možnosť spoznať Boha, keby niekto neprerazil stenu hriechov, ktorá nás oddeľuje od Neho. To mohol urobiť len Ježiš Kristus:

Ja som cesta, pravda i život. Nik prichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14:6)

Ježiš Kristus je jediná možná cesta, ktorou sa dostaneme do spoločenstva s Bohom, lebo On niesol naše viny a náš trest: 

Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo ozdravenia. (Izaiáš 53:5)

Keď sa chceme dostať do osobného vzťahu s Bohom, nemôžeme Ježiša obísť. Božia cesta záchrany - spása pre nás, ľudí, vedie nevyhnutne cez Ježiša Krista. Preto Vás prosím, aby ste sa obrátili v modlitbe na Ježiša Krista a vyznali mu vaše viny. Pritom môžete vedieť, že nasledujúce Božie slovo má platnosť aj pre vás:

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (Prvý list Jánov 1:9)

Boh urobil praktický skutok, keď nechal Ježiša, svojho jediného Syna, ukrižovať pre naše hriechy. Teraz záleží len na vás, aby ste jednali. Porozprávajte sa s Bohom. Poproste ho, aby vám odpustil vaše hriechy. Poproste Ježiša, aby prišiel do vášho života. Keď to urobíte, vedzte, že ste sa stali Božím dieťaťom:

Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. (Evanjelium podľa Jána 1:12) 

 evanjelium-podla-marka-16-16.jpg

Prijmi Pána Ježiša Krista do svojho srdca už dnes touto modlitbou: 

Pane Ježišu, potrebujem Ťa, Ďakujem Ti,
Že si zomrel na kríži za moje hriechy,
Otváram Ti dvere svojho života,
Príjmam Ťa ako svojho Spasiteľa a Pána,
Prevezmi vládu nad mojím životom,
Urob ma takým ako ma chceš mať, AMEN.

..Keď ste sa modlili túto modlitbu úprimne a vyznali ste pred Pánom všetky svoje hriechy, môžete vedieť, že pre Vás teraz začal nový život s Bohom. Ste skutočne Božie dieťa!

Ako kresťan potrebujete aj vzťahy, spoločenstvo s ďalšími kresťanmi. Preto pravidelne navštevujte kresťanské podujatia (bohoslužby, biblické skupiny, stretávania, atď.), kde sa učí a žije to, čo je napísané v celej Biblii. Vybudujte si vzťahy k ďalším kresťanom!

Zaobstarajte si Bibliu a čítajte ju, pretože cez ňu k vám hovorí Boh. Konajte podľa toho, čo spoznáte. A ešte niečo: Z vlastnej skúsenosti rozprávajte svojim blížnym o tom, že človek skutočne môže poznať Boha osobne!

Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. (Marek 16:15)

Posledné slovo

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížného ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci.

(Evanjelium podľa Matúša 22:37-40)