Choď na obsah Choď na menu
 


Znovuzrodenie

 baptism.jpg

„Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vojsť do Kráľovstva nebeského"  (Ján 3:3).
 

Znovuzrodenie alebo obrátenie znamená uveriť v Pána Ježiša Krista a prijať ho do svojho života ako osobného Spasiteľa.

Boh má pre Teba pripravený dokonalý Boží plán. Podriaď sa jeho plánu a uvidíš mnohé zmeny v tvojom živote. Nezakladaj svoj život na egu, ale daj priestor Duchu Svätému nech môže v tebe konať a prijmi Ježiša ako svojho Pána a kráľov Kráľa. Premeň svoje zmýšľanie a staň sa novým človekom.

 Ak sa niekto znovuzrodí, rozhodne sa tým odovzdať svoj život Ježišovi. Už viacej nie si ty pánom svojho života, ale Pán Ježiš. Týmto dostaneš nový život a zanecháš svoj starý spôsob života. Získaš živého Ducha Svätého, ktorý ťa bude viesť.

 

Tieto dva kruhy znázorňujú dva spôsoby života:

Život, ktorý si riadi
 človek sám:

pic4.gif

 

Život, ktorý riadi
Kristus: 

pic3.gif

  

Ktorý kruh predstavuje tvoj život?
Ktorý kruh by si si pre svoj život vybral?


 

NESPOLIEHAJ SA NA POCITY

Pre nás sú smerodajné zasľúbenia Božieho Slova - Biblie. Naše pocity sú dôležité, ale nie rozhodujúce. Kresťan žije vierou, to znamená, že sa spolieha na dôveryhodného Boha a Jeho Slovo. Nasledujúci obrázok znázorňuje vzťah medzi skutočnosťou (Boh a Jeho Slovo), vierou (naša dôvera Bohu a Jeho Slovu) a pocitmi.

pic5.gif

 

 Vlak pôjde s vagónom i bez neho. Bolo by však márne snažiť sa uvádzať vlak do pohybu pomocou vagónu. Presne tak náš kresťanský život pôjde dopredu len vtedy, keď budeme veriť spoľahlivému Bohu a jednať podľa Jeho Slova, nie podľa pocitov, ktoré sa často menia.

 

AKO MÔŽE KRESŤAN RÁSŤ VO VIERE?

"ale vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista"
(2.Petrov 3,18) .


Základom pre duchovný rast je naša neustála dôvera Ježišovi.
 V raste ti pomôže:
Modlitba - hovor denne s Bohom (Ján 15,7)
Božie Slovo - čítaj si denne Bibliu (Skutky 17,11) 
Poslušnosť - poslúchaj Boha v každom okamihu svojho života (Ján 14,21)
Svedectvo - vyznávaj Ježiša denne svojím životom i slovami (Matúš 4,19; Ján 15,8)
Dôvera - dôveruj Ježišovi v každej oblasti svojho života (1.Petrov 5,7)

Zdrojom duchovného rastu je Duch Svätý. Umožni mu, aby ťa viedol v tvojom každodennom živote a dôvere v Božie zasľúbenia.


DÔLEŽITOSŤ SPOLOČENSTVA KRESŤANOV

V liste Židom 10,25 sme napomínaní, aby sme neopúšťali spoločenstvo kresťanov. Viac polienok pokope horí jasným plameňom. Ak však odložíme jedno nabok, rýchlo pohasne a vychladne. Podobné je to aj s kresťanmi. Pokiaľ nenavštevuješ skupinky kresťanov, ktorí sa zaoberajú štúdiom Biblie a učia jeho Slovo, zapoj sa do niektorej. Popros Ducha Svätého a On ťa privedie na správne miesta alebo môžeš začať už teraz vo svojom dome spolu s ďalšími bratmi a sestrami. Nehľadaj žiadne dokonalé spoločenstvo, pretože také na tejto Zemi, ktorá je pod vplyvom satana a hriechu nikdy nebude. Nesúď ľudí, ale radšej učenie, ktoré šíria. Ak úprimne hľadáš pravdu, nájdeš. "Kto hľadá, nájde" (Matúš 7,7).


HOVOR S ĎALŠÍMI ĽUĎMI O PÁNOVI JEŽIŠOVI

Ak ti obsah tejto stránky pomohol, odovzdávaj ho ďalším ľuďom.

bigstockphoto_happy_jumping_people_5039119.jpg