Go to content Go to menu
 


About reborn

 baptism.jpg

Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God"  (John 3:3).
 

New birth or conversion means to believe in the Lord Jesus Christ and accept Him into your personal life as Saviour.

God has prepared for You perfect plan. Submit to his plan and you will see many changes in your life. Do not build your life on ego but let the Holy Spirit work in you and accept Jesus as your Lord and King of kings. Change your mind and thinking and become a new person.

  If someone is born again it means he decides to submit his life to Jesus. It is not you anymore that are the lord of your life but Lord Jesus. This way you will get a new life and leave the old way of life. You will gain the Holy Spirit that will lead you.

 

Tieto dva kruhy znázorňujú dva spôsoby života:

Život, ktorý si riadi
 človek sám:

pic4.gif

 

Život, ktorý riadi
Kristus: 

pic3.gif

  

Ktorý kruh predstavuje tvoj život?
Ktorý kruh by si si pre svoj život vybral?


 

NESPOLIEHAJ SA NA POCITY

Pre nás sú smerodajné zasľúbenia Božieho Slova - Biblie. Naše pocity sú dôležité, ale nie rozhodujúce. Kresťan žije vierou, to znamená, že sa spolieha na dôveryhodného Boha a Jeho Slovo. Nasledujúci obrázok znázorňuje vzťah medzi skutočnosťou (Boh a Jeho Slovo), vierou (naša dôvera Bohu a Jeho Slovu) a pocitmi.

pic5.gif

 

 Vlak pôjde s vagónom i bez neho. Bolo by však márne snažiť sa uvádzať vlak do pohybu pomocou vagónu. Presne tak náš kresťanský život pôjde dopredu len vtedy, keď budeme veriť spoľahlivému Bohu a jednať podľa Jeho Slova, nie podľa pocitov, ktoré sa často menia.

 

AKO MÔŽE KRESŤAN RÁSŤ VO VIERE?

"ale vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista"
(2.Petrov 3,18) .


Základom pre duchovný rast je naša neustála dôvera Ježišovi.
 V raste ti pomôže:
Modlitba - hovor denne s Bohom (Ján 15,7)
Božie Slovo - čítaj si denne Bibliu (Skutky 17,11) 
Poslušnosť - poslúchaj Boha v každom okamihu svojho života (Ján 14,21)
Svedectvo - vyznávaj Ježiša denne svojím životom i slovami (Matúš 4,19; Ján 15,8)
Dôvera - dôveruj Ježišovi v každej oblasti svojho života (1.Petrov 5,7)

Zdrojom duchovného rastu je Duch Svätý. Umožni mu, aby ťa viedol v tvojom každodennom živote a svedectve.


DÔLEŽITOSŤ SPOLOČENSTVA KRESŤANOV

V liste Židom 10,25 sme napomínaní, aby sme neopúšťali spoločenstvo kresťanov. Viac polienok pokope horí jasným plameňom. Ak však odložíme jedno nabok, rýchlo pohasne a vychladne. Podobné je to aj s kresťanmi. Pokiaľ nenavštevuješ skupinky kresťanov, ktorí sa zaoberajú štúdiom Biblie a učia jeho Slovo, zapoj sa do niektorej. Popros Ducha Svätého a On ťa privedie na správne miesta alebo môžeš začať už teraz vo svojom dome spolu s ďalšími bratmi a sestrami. Nehľadaj žiadne dokonalé spoločenstvo, pretože také na tejto Zemi, ktorá je pod vplyvom satana a hriechu nikdy nebude. Nesúď ľudí, ale radšej učenie, ktoré šíria. Ak úprimne hľadáš pravdu, nájdeš. "Kto hľadá, nájde" (Matúš 7,7).


HOVOR S ĎALŠÍMI ĽUĎMI O PÁNOVI JEŽIŠOVI

Ak ti obsah tejto stránky pomohol, odovzdávaj ho ďalším ľuďom.

bigstockphoto_happy_jumping_people_5039119.jpg