Go to content Go to menu
 


Movies and Documentaries 1

2014-05-05


MORE HERE:

/www.3angelstube.com/

YOUTUBE CENSORED OR DELETED SOME VIDEOS, SO IF YOU FIND SOME OF THEM YOU CAN FIND IT BY NAME OF VIDEO BY GOOGLE

DOWNLOAD: THE NAZI ROOTS OF THE ‘BRUSSELS EU’

thebeginningofinfinity1.jpg

  

!!!!!!! SIGN OF THE ANTICHRIST HD !!!!!!!

 

And here it is! The long-awaited presentation is already processed in the video format, with many other extra information. Enjoy this story, which affected all the nations and the uttermost parts of the earth, in HD:

THIS SLOVAK PRESENTATION IS JUST UNPROFESSIONAL TRANSLATION TO ENGLISH, SO SORRY FOR ALL MISTAKES

„Know the truth and the truth shall make you free" (John 8, 32).
This is the beginning of your new step. The decision is on you. Almost all biblical prophecies have already been fulfilled and we live in the last chapters of the world´s history.
„And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come" (Matthew 24, 14).
„But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day: For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be" (Matthew 24, 20-21).
This presentation is about arrival of the false Messiah who is going to look like Jesus Christ. Every great world religion is expecting the arrival of some "Messiah"
. However, only the Bible warns that it will be a false Christ!
Jesus said: "My kingdom is not from this world!" (John 18, 36). Do not wait for New World Order because it is the work of satan not of God. World is preparing for the establishment of medieval Sunday laws when people will stop worshipping the Creator and start worship creation -- Sun, by this to satan. Nowadays we can see that the SUNday is popularized. But God clearly says : Sabbath (Saturday) is the seventh day which He sanctify and choose. Maybe you ask: „Why is it depends on some day?" Because we make decision that who is our Lord. If it is our Creator or pope and satan who changed Sabbath to Sunday . God forgave the times of ignorance but now we have to decide according to the present truth. Are you ready on the true coming of Jesus Christ who is going to take us to His Kingdom of Heaven where we get to know all secrets of the universe? 

Od tmy ku svetlu

"But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance"

(Matthew 9, 13)

Student Patrick's life story. He was freed from the underworld of demonism, dark music and drugs.

 

Zjavenie - Nevesta, šelma a Babylon

Čo tieto pojmy a symboly prorockej knihy Zjavenie Jána znamenajú? Sú platné aj pre dnešnú dobu alebo sa už naplnili v priebehu histórie? Spoločne to preskúmajme v tomto videu od Amazing Facts:

 

Svetové náboženstvo a politika cirkví

Kráľ severu prijíma svetové náboženstvá - Prof. Dr. Walter Veith

Životný príbeh Prof. Dr. Waltera Veitha: Od evolúcie ku kreacionizmu
 

Môže si súčasný sekularizmus podať ruku s pápežstvom? Kresťanstvo, Islam, Budhizmus, Hinduizmus - čo majú spoločné? Je moslimský Alah totožný s Bohom Biblie? Ježiš - jediná cesta pravda a život. Čo je podmienkou spasenia?
Čo znamená fundamentalizmus? Ak ste fundamentalista, ste nepriateľom pre nový svet!

 

 

Ecumenism: Spiritual Whoredom

We are living in serious times. Prophecies of God's Word being fulfilled before our eyes. One of the signs of the early Second Coming of the Lord Jesus Christ is the ecumenical movement
In today's Christian world is much talk about the ecumenical movement. The desire for the Christian unity may seem to an ordinary, uninformed man as something wonderful and very necessary and important. All ecumenical worships are in the sign of the encomium of love and understanding among Christians, where are often cited verses from the Gospel of John 17, 21 – "That they all may be one." But it's all just illusion.
This malignant and spiritual epidemic has penetrated almost to all Christian churches and religious communities. It's just fulfilling of the 13th chapter in the book of Revelation. Are we aware of it? What is hidden under the ecumenical movement and who exactly control this movement? It is the coalition of Babylonian churches, which are under the Vatican leadership and prepared for the fight against those who will obey God's commandments, and follow the testimony of Jesus - which is the Spirit of Prophecy. Let's not forget that the Roman Catholic church is unchangeable and never gives up claim to infallibility. Today's catholicism as a religious system does not correspond to the Gospel of Christ as well as in any period of its history. Reformed churches are concluding an agreements with the Catholic church and make concessions what surprised even themselves Catholics to the extent that they barely can to understand it. People don't know, what is hidden behind the ecumenism. There is no interest to unify on the principles of God's Word but it is about what the pope Pius XI said in his encyclical Mortalium animos – that the ecumenism is actually a return to the Roman catholic church.

 

 

Papež František: „rozdělení je u konce“

STRUČNÝ ZOZNAM NIEKTORÝCH BLUDOV, KTORÉ ZAVIEDLA RÍM. KAT. CIRKEV

Nedávno uveřejněné video od papeže Františka, vyzívající ke sjednocení s protestanty v Americe, se stalo virálním. Mnozí se ptají: "Není to naplněním Biblických proroctví?" Podívejte se na tuto výjmečnou zprávu od kazatele Douga Batchelora.

Video, které ukazuje na rychlý posun k vytváření jednoho náboženského systému, o kterém Bible hovoří jako o Babylonu. V první části videa uvidíte biskupa Tony Palmer, který má svou služebnost zaměřující se na sjednocování církví. Z jeho úst mj. uslyšíte, že „protest Luthera je u konce„, nebo že „pokud není protest, jak zde mohou být protestantské církve?„… V druhé části pak uslyšíte poselství papeže Františka.

Závěrem pár proroctví více jak 100 let starých. Ta Pán dal prostřednictvím Ellen White.:
Protestantský svět se sjednotí s člověkem hříchu. Církev a svět se spojí k nečisté jednotě. (7BC 975, 1891)

Nevíme, jakým způsobem by se mohla římská církev očistit od výtky modloslužebnictví… A je to náboženství, které protestanté začínají stále více obdivovat a se kterým se nakonec spojí. K tomuto spojení nedojde v důsledku změn v lůně katolicismu, protože Řím se nikdy nemění. Katolická církev tvrdí, že je neomylná. Bude to protestantismus, který se změní. Přijetím idejí liberalismu jej přivede do takového stavu, že bude připraven podat ruku katolicismu. (RH 1.června 1886)

Více zde: http://www.ellenwhiteova.cz/blizici-se-krize/2-unie-cirkvi

Kompletní video ze střetnutí (45 minut, ENGLISH):

 


 

Život - náhoda nebo záměr?

Vznikl život náhodou, sám o sobě, a nebo všechno živé stvořil Bůh? Jak je možné, že všechny organismy, rostliny, zvířata a lidé mají určitý životní úkol a smysl? Pojďte prozkoumat nepředstavitelnou velikost vesmíru, obrovskou energii, která se skrývá ve veškeré hmotě, molekuly vody, z kterých se pokaždé tvoří originální sněhové vločky, složitost DNA, obdivuhodnou funkčnost ptáků a mnoho dalšího. Pojďte odhalit zázraky života, které vypovídají o moudrosti, moci, péči a lásce Boha-Stvořitele.

 

Šesť stvoriteľských dní z Biblického pohľadu

"Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem" (Genesis 1, 1).

Predpovedanie Ježišovho diela v prvej vete Genesis: PALEO GN 1:1


 
 

Zázraky stvorenia

Natočili to Svedkovia Jehovovi, avšak je to veľmi krásny dokument na zamyslenie. Už zo stvorených vecí môže človek pochopiť nevystihnuteľnú moc nášho Stvoriteľa. Aj napriek tomu, že príroda je už poškodená vplyvom hriechu a sú v nej narušené Božie zákony, stále v nej vidieť Boží obraz Jeho slávy, moci a lásky k nám. Náš ľudský rozum nedokáže vystihnúť majestátnosť Jeho tvorstva.

"Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo Jeho, len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a božstvo, aby boli bez výhovorky" (Rimanom 1: 18-20).

 

Zázrak života

Náš Stvoriteľ je najúžasnejší Dizajnér a Režisér života. Pozrime sa na toto krátke video o vzniku života. Je to všetko len náhoda?

 

 

Zázraky lidského stvoření

Tento príbeh je o nás všetkých. Sme stvorení ako jedinečné bytosti. Ako vedia všetky bunky kde sa majú zaradiť a ako majú fungovať?

Považte, přátelé, že tímhle jsme prošli všichni, díky tomu teď na toto video hledíme, a čteme tyto řádky... Lze nevidět tu genialitu vesmírného konstruktéra, při tvorbě všech těch součástek, obvodů a spojů, které posléze vytvoří ČLOVĚKA?!


  

Prorocký pohľad na novodobé dejiny Izraela

V akej dobe žijeme? Prečo všetci proroci si želali žiť v našej dobe? Hovoria proroctvá o politike? Ktoré proroctvá sa napĺňajú dnes?

Rýchla exkurzia novodobých Izraelských dejín. O navrátení Židov. Konflikty na Blízkom a Strednom východe. Naznačujú udalosti okolo Izraela, ze doba milosti pre pohanov pomaly končí? Prichádzajú záverečné udalosti?
(Kliknite na obrázok)

israel.jpg

  


 HEXAGRAM 666

Hexagram, ktorý je lepšie známy pod menom "Dávidová hviezda" má už dlhú históriu. Čo vlastne táto hviezda reprezentuje? Odhaľme to spoločne v tomto krátkom 15 minútovom videu. Dnes je to veľmi rozšírený symbol a nájdeme ho dokonca aj na vlajke Izraelu. Na internete sa môžete dočítať, že túto hviezdu začal používať kráľ Dávid na svojom štíte. Avšak o tomto nie je ani jediná zmienka v Biblii. Hexagram sa používal už dávno pred Dávidom. Je to starý, pohanský symbol, ktorý je používaný pri rôznych okultných a satanistických rituáloch. Sami si zhliadnite, aký je pôvod tohto záhadného symbolu. Mnohí ľudia vedú témy o Izraeli, ktorý je spomínaný v Božom Slove, avšak málokedy robia rozdiel medzi duchovným a fyzickým Izraelom. Každý kresťan/Božie dieťa je Izraelitom a Židom, a to už nie telom, ale duchom, pretože Kristus priniesol evanjelium pre všetky národy a jazyky. Nová Zmluva je platná pre celý svet, teda už nie len pre Izrael ako v čase patriarchov a prorokov.

"Lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom" (Rim 9: 6).

(KLIKNITE NA OBRÁZOK PRE SPUSTENIE VIDEA)

dd395-hooks--site---1-.jpg

 

America in Bible Prophecy 

Geológia potopy

Bola celosvetová potopa skutočná? Biblia, ale aj mnohé starodávne kultúry o tom podávajú záznam. Čo dokazujú geologické vrstvy hornín napríklad v Grand Canyone? Tvorili sa stovky miliónov rokov ako nás to učia v škole alebo vznikli následkom celosvetovej potopy? Sami sa presvedčme v nasledujúcich prednáškach.

 

Celosvětová potopa

Z přednáškového cyklu prof. Veitha Kde jsme ztratili křídla?. V přednášce se prof. Veith zabývá fakty a nálezy ukazujícími na celosvětovou potopu za dnů Noeho. Důkazy prokazující celosvětovou potopu jsou podle mne dnešní veřejnosti velice málo známé a přece natolik vědecky a historicky podložené, že ten, kdo o nich ještě neslyšel, bude zřejmě dosti překvapen. Prof. Veith je doktorem zoologie a svůj doktorát získal v univerzitě v Kapském Městě a také jako jeden z pouhých pěti vědců v Jižní Africe je držitelem grantu Londýnské Královské Společnosti. Mimo svůj obor se aktivně zabývá také archeologií, historií a studiem Bible.

Viac prednášok od Prof. Dr. Veitha nájdete na tejto stránke: krestanske-filmy.webnode.sk/krestanske-filmy-prednasky-mix/

 

Zem v čase a priestore

Prof. Dr. Walter Veith získal doktorát zo zoológie na University of Cape Town v roku 1979. Verí, že evolučná teória neposkytuje hodnoverné vysvetlenie o našom pôvode a že geologické a paleontologické údaje nepodporujú dlhodobý vývoj.

Základy modelu veľkého tresku sa rozsýpajú vo svetle nevysvetliteľných rozporov. Kozmologický princíp. Expanzia vesmíru. Červený posun, modrý posun. Guľové hviezdokopy. Opačne rotujúce planéty a galaxie.
Aký je vek našej planéty? Problémy datovania uhlíkovou metódou. Ako vznikli geologické vrstvy hornín? O čom svedčia stopy erózie? Ako rýchlo môže vzniknúť uhlie alebo drahokamy?

Viac prednášok od Prof. Dr. Veitha nájdete na tejto stránke: krestanske-filmy.webnode.sk/krestanske-filmy-prednasky-mix/


 

 

Tajomstvá tajných spoločností

Pohľad do dejín i súčastnosti prostredníctvom citátov najrôznejších autorov.

Maltézski rytieri, Kolumbovi rytieri, Templárski rytieri, Jezuiti, Ilumináti, Slobodní murári, Bilderbergovci, Skull and Bones, Trilaterálna komisia... Koľko toho ovládajú v našom svete?... Ich symboly, rituály, ciele... Dva druhy doktrín: pre zasvätených a pre nezasvätených. Hegeliánsky princíp...

 

Deplorable Jesuit Secrets Revealed!

Excellent documentary full of quotes of American presidents, ex-catholics, jesuits, philosophers and many others. What these people are saying about jesuits? Is it just a coincidence that the current pope is the jesuit? What are their plans for the future and what is their role?

 

Skrytá agenda

Pozadie slobodomurárstva a podobných organizácií, ktoré majú vplyv na politiku, spoločnosť a náboženstvo. Pohľad do slobodomurárskych lóží, ich rituály, symbolika a posunky, stupne zasvätenia. Kabalizmus, Gnosticizmus, New Age, Islamské tajné spoločnosti. Nová Babylonská veža. Podarí sa ju vybudovať? 

"A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť." (Efežanom 5, 11-12)

 

Boj o Bibliu  

sundial-prophecy-earth-2.jpg

V stredoveku cirkev bojovala proti Biblii a tým, ktorí ju vlastnili. 
Dnes je Biblia zdanlivo všeobecne prijímaná. Zmenilo sa niečo?
Boj o Bibliu trvá dodnes, zmenila sa len forma.
Hlavné prúdy biblických rukopisov.
Origenes, Eusébius – gnostické učenie sa vkráda do kresťanstva. Vulgáta a Arianizmus. Alexandrijská knižnica &‐ centrum okultizmu. Apokryfy. Textus Receptus pod paľbou. Biblia v období reformácie.
 Pozadie vzniku moderných protestantských prekladov:

 

 

Zmeny v Božom Slove

writing-bible-scroll-2.jpg

Detailný pohľad na zásahy do biblického textu pri revíziách a korekciách. Prednáška nadväzuje na predchádzajúce video s názvom „Boj o Bibliu“. Prekvapilo Vás, že vo Vašej modernej Biblii niečo chýba? Sú zmeny v nových prekladoch jazykového alebo teologického charakteru? Čo tvrdia samotní korektori?
Autor prechádza jednotlivými zmenami, a odhaľuje teologický zámer v bodoch ako napr.: božstvo J. Krista, Biblia ako Slovo Božie, Kristova obeť, Kristove zázraky, kňazstvo ľudské a Kristovo, sobota, 2. príchod, spoveď, omša...

 
 

Christopher Kramp - séria prednášok z Košíc

Čo potrebujeme pre spasenie? Je viera jedinou podmienkou? Aj démoni veria, ale trasú sa. Aký je rozdiel medzi pravou spasiteľnou vierou a démonskou vierou? Rada verného svedka pre poslednú cirkev.
Čo znamená žiť na každom slove Božom? Sme lepší než pohania ak milujeme len vlastných? Nájdite odpovede na tieto otázky v tomto podrobnom biblickom štúdiu.

 

2. Duch Svätý: http://www.youtube.com/watch?v=xnd78FBSuFU

3. Božia pečať: http://www.youtube.com/watch?v=r64XZG5qnL0

4. Kráľovstvo Božie: http://www.youtube.com/watch?v=qaeHdbqhWwQ

5. História Cirkvi: http://www.youtube.com/watch?v=3MW4EkpR4nA

6. Boh s nami: http://www.youtube.com/watch?v=ikN5b6gsPU0

7. Ježišov príchod: http://www.youtube.com/watch?v=ikN5b6gsPU0

 

Islam and Christianity

The headlines are unmistakable. Our world is on the precipice of extraordinary cataclysmic change. The conflict between two great world religions - Islam and Christianity - is fast approaching a devastating climax that will shake the whole world.

Indeed, the face of Western Europe has already been transformed through rapid Islamic expansion, and the fear of terror and holy war pervade the American psyche as multiple conflicts rage in the Middle East. But what happens next, and when? In an age of constant unpredictability, how can we really know what the future holds? After a decade of careful study and scholarly legwork, international speaker Tim Roosenberg unveils a staggering new study of Bible prophecy that demonstrates that God's Word is not silent regarding Islam in these last days.

ISLAM AND CHRISTIANITY IN PROPHECY carefully explores and unlocks the mysterious book of Daniel, specifically chapters 11 and 12, unveiling a thrilling picture of prophecy that includes the past, present, and future roles of Catholicism, Protestantism, Islam, and the United States in the final conflict ahead. Along the way, Pastor Roosenberg provides the answers you need to survive the coming holy war, answers that will give you complete confidence in God's Word and faith in the promises of Jesus Christ.

Tim Roosenberg has studied prophecy for over 25 years and has discovered that following the interpretation methods of the early church and the reformers results in the most reliable and logical understanding of Bible prophecy.

ALL PARTS: ISLAM AND CHRISTIANITY

 

Duch Assisi - pravda o RKC

V tomto hodinovom dokumente sa dozviete o pravej tvári rímsko-katolíckej cirkvi a akého ducha nesie. Zvláštne na tom všetkom je, že toto vyjadrenie podal samotný byzantský katolický patriarchát. RKC zradila Krista a je to práve tá šelma, o ktorej píše Zjavenie Jána. Táto šelma sa bude snažiť zakryť všetok svoj hnev a zúrivosť pod biele rúško. Ekumenizácia je dnes v plnom prúde, a Boží ľud stále spí. Dokedy?! To čo nedokončíme za času milosti, budeme musieť v súžení a za veľmi ťažkých podmienok. Z přednáškového cyklu prof. Veitha Kde jsme ztratili křídla?. V přednášce se prof. Veith zabývá fakty a nálezy ukazujícími na celosvětovou potopu za dnů Noeho. Důkazy prokazující celosvětovou potp style=font-size:large;em/ptext-align: center;opu jsou podle mne dnešní veřejnosti velice /spanmálo známé a přece natolik vědecky a historicky podložené, že ten, kdo o nich ještě neslyšel, bude zřejmě dosti překvapen. Prof. Veith je doktorem zoologie a svůj doktorát získal v univerzitě v Kapském Městě a také jako jeden z pouhých pěti vědců v Jižní Africe je držitelem grantu Londýnské Královské Společnosti. Mimo svůj obor se aktivně zabývá také archeologií, historií a studiem Bible.

 

ASTANA SATANA?

Od roku 1997 hlavné mesto Kazachstanu (predtým Alma-Ata), má okolo 750 000 obyvateľov a ich počet veľmi rýchlo narastá. Na konci 20. storočia sa tu začalo so stavbou nového hlavného mesta, keď sa staré drevené búdy zrovnali so zemou a vznikli výstavné ulice, parky, zasklené kancelárske budovy a moderné mrakodrapy. Mesto je situované v stepiach stredného Kazachstanu na rieke Išim.

www.kuriositas.com/2010/08/astana-kaleidoscopic-capital-of.html

dobakonce.webnode.cz/products/astana-buduce-hlavne-mesto-svetovlady/ 

dobakonce.webnode.cz/products/zlovestne-misto-astana/

Pohlaď z družice na centrum uctievania v Astane: maps.google.com/maps