Choď na obsah Choď na menu
 


Filmy a Dokumenty 2

2. 10. 2013

 

 VIAC KRESŤANSKÝCH DOKUMENTOV, FILMOV, ONLINE KNÍH, AUDIO PREDNÁŠOK NÁJDETE NA TEJTO VÝBORNEJ STRÁNKE:

 krestanske-filmy.webnode.sk/

NIEKTORÉ VIDEÁ YOUTUBE CENZURUJE ALEBO VYMAZÁVA, PRETO AK NATRAFÍTE NA NEJAKÉ, KTORÉ UŽ NIE JE MOŽNÉ SPUSTIŤ, NÁJDITE SI HO PODĽA NÁZVU VIDEA CEZ GOOGLE

 

obiloviny-a-obilniny.jpg 
 

 UFO vo svetle Biblie

Dough Rask dlhé roky pracoval v Houstonskom riadiacom stredisku NASA ako navigátor letovej dynamiky raketoplánov. Odtiaľ riadil let raketoplánov s ľudskou posádkou od štartu až po obežnú dráhu. Počas posledných rokov sa venuje príprave a výrobe plánovaných systémov, ktoré majú v budúcnosti zabezpečiť lety astronautov na Mars. Vypočujte si prednášku pracovníka NASA Douga Raska na tému UFO.

 

Ancient Aliens (Starovekí Astronauti) - Odhalenie

Určite mnohí z vás poznáte tento americký televízny seriál, ktorý je vysielaný na History Channel. Skutočne tvorcovia tohto seriálu podávajú fakty a overené informácie? Presvedčte sa sami.
 Všimnite si, že média a internet sú dnes plné UFO fenoménov. Svet sa pomaly pripravuje na stretnutie s týmito bytosťami, ktoré sa budú javiť ako poslovia svetla. "A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla" (2.Korint. 11:14).

TOTO VIDEO MUSÍTE SPUSTIŤ ODKAZOM PRIAMO NA YOUTUBE (V PRAVOM DOLNOM ROHU) ALEBO KLIKNUTÍM NA TENTO LINK, VIDEO JE VŠADE BLOKOVANÉ, NAŠŤASTIE PRI NAHRÁVANÍ VIDEA NA YOUTUBE NASTALA NEJAKÁ CHYBA, A TAK OSTALO "ZASEKNUTÉ" NA YOUTUBE. AK BY HO ODSTRÁNILI, PROSÍM NAPÍŠTE NA EMAIL: PATREZZ777@CENTRUM.SK  

Život pred potopou

Predpotopný svet - pútavé rozprávanie o spoločnosti, ľuďoch, ich schopnostiach pred celosvetovou potopou. Doba Enocha a Noeho. V čom bola ich doba podobná našej? Prečo Kristus dáva do súvisu ich dobu s dobou pred jeho druhým príchodom?"A jako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka" (Mt 24, 37). 
 

Dilema pobavenia a zábavy

Osobná skúsenosť hudobníka a biblické štúdium: BUBNY

Efektná prezentácia s ukážkami o kresťanskej hudbe, ktorá odhaľuje satanove pasce a metódy ľahko pochopiteľným spôsobom. Porovnajte svoj playlist s kritériami, ktoré predstavuje Christian Berdahl na základe Biblie, Ducha proroctva, vedy a predstaviteľov hudobného priemyslu.

Hudba (nehľadiac na texty) ovplyvňuje človeka nezávisle v dvoch oblastiach:
1) v oblasti emócií, pocitov, myšlienok, teda v oblasti morálneho charakteru;
2) v oblasti fyziologickej a neurologickej, stimuláciou, hormónmi a opiátmi.

Pohľad na históriu hudby od renesancie dodnes, citáty odborníkov z oblasti medicíny, neurológie, ale i satanistov a zástancov CCM. Prednáška sleduje presne definované prvky hudby (synkopy, polyritmické elementy, rytmus, beat...) Je jedno čo počúvame v autách, ipodoch, a v našich modlitebniach?

 

Listy Jana Husa

Jan Hus neohrozene kritizoval praktiky vtedajšej cirkvi, preto bol v roku 1411 z cirkvi exkomunikovaný ako kacír. Začiatkom roka 1414 cisár Žigmund vyzval Husa, aby svoje názory obhájil pred cirkevným koncilom (snemom) v nemeckej Kostnici. Koncil obvinil Husa z kacírstva. Napriek nátlaku, dlhému väzneniu a telesným útrapám, trval na svojich postojoch, a preto bol 6. júla 1415 Ján Hus za živa upálený na hranici.

Listy Jana Husa: Listy Husovy PDF

Husov list - proti tancu a hrám:

 

Kam to speje..

modern-worship.jpg

Božie Slovo hovorí: Prv ako príde Pán, príde odpadnutie: antikrist a jeho doba (2. Tesaloničanom, 2. kapitola).

Práve sa nachádzame v čase veľkého odpadnutia, keď tí, ktorí mali niesť svetlo pravdy ďalej, ho zavrhli a prijali falošného ducha.

"Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Boh a bude sa vydávať za Boha" (2. Tes. 2: 3-4).

"Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posväteni ducha a vo viere pravdy, k čomu vás povolal naším evanjeliom nadobudnúť slávy našeho Pána Ježiša Krista" (2. Tes. 2: 13-14).

SLÁVA = CHARAKTER

(Viac v prednáškach na úvodnej strane: Budovanie charakteru)

Skutočne títo mladí odrážajú Kristov charakter? Tu je niekoľko ukážok odpadnutia: 

Budúcnosť hudby a nový svetový poriadok

Psychedelic Trance, skrátene psy-trance je v celku zvláštnym druhom elektronickej tanečnej hudby, ktorý je len veľmi ťažko popísateľný bežnými jazykovými kategóriami. Zjednodušene môžeme povedať, že ide o zvukový základ techna (4/4 rytmus) doplnený o širokú škálu psychadelických zvukov, ruchov, tikov alebo samplov, ktorými sú skladby preložené (randomizované alebo usporiadané podľa rytmu). Na rozdiel od techna však beaty mávajú veľmi ostrý nástup pripomínajúci údery kladivom alebo pulzujúci motor.

Dnes bežne vo svetských rádiach počuť DNB alebo DUBSTEP, čo sú hudobné štýly. Len pár rokov dozadu to bola hudba, ktorú poznalo len pár ľudí. Teraz to hrá bežne v rádiach a už dokonca aj TRANCE (prekl. tranz), čo je len "medzičlánkom" do štýlu PSYCHEDELIC TRANCE, kde do hudby je zamiešaná duchovná New Age filozofia a vzniká z toho kultúra. Hudba je veľmi úzko spojená s kultúrou. V "psychedelickej" kultúre si nájde každé náboženstvo to svoje. Kruhy v obilí a UFO agenda si tu našla tiež svoje. Je to taký mix všetkého. Posolstvom tejto hudby je vytvoriť svetovú jednotu.

Tu je niekoľko ukážok:

 Toto posolstvo nesú všetky svetové festivaly ako sú Tomorrowland, Boom festival, Qlimax a tisíce ďalších. Burning Man je jedna z akcií pre bohatých "hipíkov":

Takýchto podobných festivalov sú tisíce po celom svete. Na Slovensku to nie je o nič inšie. Tu je príklad:

Viac k tejto téme hudby nájdete v časti Filmy a Dokumenty 3. Sú tam ďalšie informácie a výborné prednášky.

 

Posledný kľúč k satanovmu svetovému poriadku je dostať aj kresťanov do tohto okultného kruhu. Nepredstaviteľné? No, hudba smeruje k "vývoju" veľmi rýchlo a pozrime sa ako kresťanský svet s ňou "pokročil":

Najväčší "kresťanský" festival na Slovensku - CAMPFEST

 

Dokonca existuje už aj "kresťanská" TRANCE hudba:

Táto pesnička nesie názov ŽALM 23:

 

Názov pesničky je: "Kresťanská tanečná hudba - Láska Otca":

Mladí kresťania sa dnes spoliehajú na pocity a je na nich vylievaní cudzí oheň, falošný/satanský duch, ktorého mylne označujú za Ducha Svätého. Vyvoláva v nich pocit extázy a hlbokého nadšenia. Avšak chcú viac a viac. Preto aj hudba ide stále viac ku predu aby pôsobila na ich emócie. Aby tieto pocity mladí prežívali hlbšie, užívajú k tomu drogy. Sú "kresťania", ktorí tvrdia, že Boh nikde v Biblii drogy nezakázal! Aj keď vieme, že slovo čarovanie (gr. pharmakeia) na to jasne poukazuje. Viac nájdete v sérií prednášok: "Mystérium Hudby" a "Únik z čiernej diery", ktoré nájdete nižšie.

Tu je zadná strana knihy "Padlí bohové a nový světový řád" od Arila Edvardsena, ktorý vedie rozhlasovú misiu International World Mission a má značný vplyv na politickú scénu a dokonca aj na predstaviteľov OSN:

postimg.org/image/atq5v0son/

Je zaujímavé, že tento charizmatický "kresťan", ktorý háji biblické zásady, zároveň podporuje myšlienky New Age. Na jednej strane podáva krásne pravdy o "intelektuálnych vodcoch" blízkej minulosti, ale na druhej razí cestu k Novému svetovému poriadku. Žeby sa satan skryl pod rúško falošného kresťanstva?

 

Sme v posledných časoch a Cirkev sa musí prebudiť z hlbokého spánku!

"Cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Tedy ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím" (Jakob 4: 4).

 

Charizmatické cirkvi a kresťanské hudobné kapely

Neovládateľné výbuchy emócií, "svätý" smiech, hovorenie cudzími jazykmi, zázračné uzdravenia, z ktorých sa robia obrovské "SHOW", nekontrolovateľné kričanie a tak ďalej. Aj toto ovocie prinášajú mnohé falošné prebudenecké hnutia 20. storočia. Mnoho ľudí dnes prežíva akési citové vzplanutie (napriek tomu, že Biblia jasne učí aby sme sa nespoliehali na pocity, ale vieru) a extázu v zboroch a to nazývajú pôsobením Ducha Svätého, resp. cudzí oheň (výborná prednáška: "prof. Dr. Veitha - Cudzí oheň"; nájdete ju o pár riadkov vyššie). Je to všetko skutočne od Boha? Nie je predsa náš Stvoriteľ, Bohom poriadku a pokoja? Božie Slovo nás síce upozorňuje aby sme nesúdili, pretože mnohí sú oklamaní aj keď úprimne veriaci, ale hovorí aby sme rozsudzovali. Ďalej Kristus hovorí:


"Po ich ovocí ich poznáte" (Matúš 7: 16).
"Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Matúš 7: 21-23). 

Dnes letí v charizmatických cirkvách tkzv. "dar jazykov". Skutočne je to ten istý dar, ktorý používali apoštolovia na šírenie evanjelia? Čo hovorí na to Biblia?

www.gotquestions.org/Slovencina/modlit-neznamymi-jazykmi.html

www.gotquestions.org/Slovencina/hovorenia-jazykmi.html

 

 

Bohovia nového veku 

kumbh1.jpg

Guruovia, východné náboženstvá, Hare Krishna, New Age. O čo vlastne ide? Skutočne je to tak krásne ako to na povrch vyzerá? Čo sa za tým všetkým skrýva?
  V dokumente si môžete všimnúť, že sa tu uskutočňujú veľmi podobné prejavy ako v charizmatických cirkvách. Budete veľmi prekvapení. Sami si potvrďte tieto skutočnosti a pozrite si tento starší dokument o pozadí hnutia New Age:

 

Kniha od Jozefa Banáša s názvom Kód 1 - Tajomstvo zázraku ovplyvňuje mnoho ľudí k zlému chápaniu Ježiša a odvracia ich od čistého učenia Písma. Spájať Krista s východnými kultúrami je postaviť Krista na rovnakú úroveň s ich bôžikmi, o ktorých samotná Biblia hovorí:

 "Ich modly sú striebro a zlato, sú dielom rúk človeka; majú ústa a nehovoria, majú oči a nevidia, majú uši a nečujú, majú nos a nečuchajú, majú svoje ruky, ale nehmatajú, majú svoje nohy, ale nechodia ani nezavolajú svojím hrdlom. Nech sú jako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne. Izraelu ty sa nadej na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom" (Žalm 115: 4-9).

 

Privilegovaná planeta

Je naše země zvláštní a ojedinělou planetou? Aby na planetě mohl vzniknout život, musí být splněno nejméně 20 důležitých faktorů: Musíme být na správném místě v galaxii, mít správnou vzdálenost od slunce, být v planetární soustavě obřích planet, které nás chrání, musíme obíhat správnou hvězdu – slunce, mít dostatečně velký měsíc, planeta musí být suchozemská, mít kůru, aby fungovala tektonika desek, musí generovat magnetické pole, mít atmosféru s dostatkem kyslíku, mít dostatek vody a kontinenty, mít aktivní biosféru a další. Aby mohl vzniknout život, všechny tyto faktory musí být splněny na jednou a na jednom místě v galaxii. To je tak malá pravděpodobnost, že to nemůže být náhoda.

 

Noemova archa Expedice 2007

Expedice z České republiky k místu nalezení Noemovy Archy Ronem Wyattem. Expedici uskutečnil pan Milan Latka roku 2007. Prohlédněte si toto video, kde jsou k vidění pozůstatky Noemovy Archy a muzeum, které vybudovala Turecká vláda. Více na www.b-a-n.cz 

Exodus, přechod přes Rudé moře

Exodus, přechod Rudého moře Izraelity. V tomto videu, se dozvíte, kde byl skutečný přechod Rudého moře Izraelským lidem. Našly se pozůstatky faraónovy armády Ramessese II. Podívejte se na úchvatné záběry ze dna Akabského zálivu. 

Sodoma a Gomora Expedice 2005

Expedice z České republiky, vedena Milanem Latkou roku 2005. Milan Latka tak potvrzuje objevy Rona Wyatta, že opravdu existují a jsou pravdivé.

Nalezená města jsou celá z popelu a jsou poseta ohromným množstvím sirných koulí.
Milan Latka nechal udělat chemický rozbor hornin a sirných koulí. Nalezené sirné koule obsahují 90-95% síry. V přírodě se tak čistá síra téměř nevyskytuje.

Vnější části této oblasti se skládají z vápence. Ve střední části oblasti převládá sádrovec. Je-li vápník vystaven hořící síře, vzniká sádrovec. Analýzy převládajících nerostů v této oblasti ukazují, že se jedná o sádrovec. Dále byly nalezeny vzorky roztaveného železa a zlata.

Můžete si prohlédnout tato Biblická města, která byla zničena sírou, tak jak Bible popisuje. Tyto města byla zachována až do dnešní doby, aby nám svědčila, že Bible je opravdu kniha inspirovaná Bohem, naším stvořitelem. Více na www.b-a-n.cz.

 

 Boh Zázrakov

Pridajte sa k nám na pozoruhodnú cestu za poznaním, preskúmať dielo Stvoriteľa a Jeho stvorenia. Čo odhaľuje o jeho charaktere? Preskúmajte nepredstaviteľne veľký vesmír. Objavte molekulu vody potrebnú pre všetok život a zistíte, ako Boh kombinuje tieto molekuly tvoriac krásne a symetrické snehové kryštály. Dozviete sa viac o neuveriteľnej zložitosti DNA a zázračnom fungovaní malých semien. Od návrhu funkčnosti vtáčieho pierka až po neuveriteľné premeny motýľov, na tieto a mnoho ďalších zázrakov je poukázané v tomto vizuálne ohromujúcom dokumente. 

 

 

Temné tajemství Bohémského lesa

Bohemian Grove je elitný klub v štáte Kalifornia, kde sa vyše 100 rokov pravidelne schádzajú svetoví vodcovia a elita Spojených štátov. Členovia klubu niesú nikto iní ako sám George Bush starší/mladší, Bill Clinton, Jimmy Carter, Colin Powell, Henry Kissenger a skoro celá politická a finančná elita USA. Pozrite si rituál na sposob uctievania Baala, modle v podobe velkej kamennej sovy! Novinár Alex Jones prenikol do Bohemian Grove - čisto mužského elitného klubu a stal sa prvým človekom ktorý zachytil ich bizarné, okultné aktivity na videopásku. Metráž bola vysielaná v Anglicku, Írsku a Škótsku na Anglickom Channel Four pod názvom: »Tajomní vládcovia sveta«. Alex Jones bol vo vnútri 2700 akrovom elitou ohraničenom mieste cez päť hodín. Celých 128 rokov, počas mesiaca Júl, svetoví vodcovia cestujú do Grófstva Sonoma v Kalifornii. V miestnych novinách sa vždy nato, skoro okamžite začnú šíriť zvesti, že ide o niečo čudné a okultné, rôzne tajomné príbehy o mužoch v čiernych a červených róbach a veľkej 40 stopovej kamennej sove, na ktorej je niečo alebo niekto rituálne obetovaný. 

Znamení v přírodě

Před druhým příchodem Ježíše Krista bude možné celosvětově pozorovat různá znamení v přírodě. Patří mezi ně např. devastace země, zvyšující se počet a intenzita zemětřesení, úkazy na nebi apod. Toto video nabízí krátký sestřih podobných událostí z dubna 2012.

 

 

OČKOVANIE: Skrytá pravda (dokument SK tit.)

ODMIETNUTIE POVINNÉHO OČKOVANIA: http://dolezite.sk/Odmietnutie-povinneho-ockovania-video-OCKOVANIE-Skryta-pravd-hTF.html

Dokument o tom, čo vám lekári nepovedia, alebo nechcú povedať. 15 ľudí, vrátane Dr. Viery Scheiber, piatich lekárov, ďalších vedcov a rodičov odhaľuje aké sú skutočné súvislosti chorôb s vakcínami. Dôkazy, že očkovanie je klamstvo povýšené na vieru v neomylnosť, že rodičom nie je hovorená pravda o neúčinnosti a častokrát aj škodlivosti mnohých vakcín.

 

Lož o mlieku 

Dokument STV2. Je skutočne mlieko tak prospešné alebo nevyhnutné pre náš organizmus, tak ako nám to dnes mnohí prezentujú?

 

 

Vegánska strava - zdravý životný štýl

Tu je moja jednoduchá a krátka prezentácia o vegánskej strave. Myslím, že pomaly sa napĺňa proroctvo Ellen Gould Whiteovej, ktorá už v 19. storočí vyhlásila, že príde doba, kedy nebude možné konzumovať mäso a výrobky zo živočíchov - vo väčšine prípadov to bude extrémne škodlivé, toxické a telu neprospešné.
  Aj keď vegánstvo prináša obrovské množstvo výhod, musíme byť opatrní pre GMO (Geneticky modifikované) potraviny. Tie sú dnes veľmi rozšírené najmä na pultoch supermarketov.
Žiť zdravo sa však dá lacno, dokonca niekedy ešte lacnejšie než ste konzument živočíšnych výrobkov. Stačí si nájsť vhodný certifikovaný BIO obchod (napr. ttracio.sk) alebo nejakého vlastného odberateľa, ktorý vám zabezpečí dobrú cenu a urobiť správny výber potravín (najlepšie však ak vlastníte doma záhradku). Rastlinná strava ma tiež veľkú výhodu oproti živočíšnej. Obsahuje vlákninu! Teda aj keď kúpite nie úplne 100% BIO výrobok, vláknina zabezpečí odstránenie škodlivín z tela.
   Uvediem malý príklad z môjho života: Ako vegán mám rád rastlinné mlieko (sójové, madľové, orechové, ovsené,...). V obchodoch je toto mlieko veľmi drahé. Avšak doma si ho môžete spraviť za pár centrov (nájdite si recepty na internete ako ich pripraviť, prípadne kúpte prístroj, čím ušetríte v prípade sójového mlieka čas napr. http://vitakraft-iq.webnode.sk/). Sóju kúpim v BIO obchode kde 500g stojí cca 1,10€. Zo 100g urobím 1,5-2l mlieka, podľa toho aké husté ho chcem (Ak poznáte ľudí, slovenská kvalitná sója sa dá zohnať väčším odberom aj za 0,50€ za 100g, podobne ako všetky iné potraviny, len sa treba pýtať a hľadať). No a z toho my ešte zostane drť - okara (z ktorej sa dajú spraviť pomazánky - na sladko alebo na slano), ktorá vám zabezpečí raňajky pre celú rodinu. Ešte lacnejšie je robiť ovsené mlieko, keď vločky jednoducho rozmixujete len vo vode a precedíte. Mlieko môžete používať ako klasické mlieko a dochucovať si ho (pozor na biely cukor, radšej používajte trstinový alebo najlepšie stéviu). Je oveľa lepšie než to kravské, ale musíte vedieť, ktoré použiť a na čo. Výborná pomôcka do kuchyne je stolový alebo ručný mixér, s ktorým môžete experimentovať. Veľmi zdravé sú arašidy - obsahujú množstvo bielkovín, takže spraviť si arašidové maslo je tiež jednoduché s mixérom. Stačí nechať zmäknúť vo vode arašidy a zmixovať ich v troške oleja, vody a soli. Inak všetky sliepky sú kŕmené GMO zmeskou dokonca často aj tie na záhradkách. Preto používame namiesto vajíčok rozomleté ľanové semiačko (elektrický kafé mlynček to má za pár sekúnd, podobne aj v prípade sézamu alebo slnečníc) zmiešané s trochou vody. Je to dokonca lacnejšie než kupovať vajíčka. Vegáni si však musia dať pozor na vitamín D (hlavne počas zimného obdobia kedy slniečko tak nesvieti) a B12 (obsahuje ho napr. chlorella, kvasnice, tempeh, atď., ale niektoré zdroje uvádzajú, že ho tam nie je dostatok, takže pre istotu raz za čas používam doplnok vitamín B12).

Nie len dobré pre tých čo radi vyprážajú, ale aj celkovo sa jedná o kvalitný slovenský a cenovo dostupný olej:

http://www.buslakoil.com/e-shop/vyprazanie-a-fritovanie/

Tento olej získal ocenenie ako bio potravina roka 2013. Bio panenský slnečnicový olej 100%, bez chemickej úpravy, bohatý na vitamín E a nenasýtené Omega mastné kyseliny, z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva, za studena lisovaný – vyrába sa tradičnou technológiou, pri ktorej nedochádza k znižovaniu obsahu a účinnosti prírodných látok, lebo teplota lisovania je do 40°C, prvé lisovanie. Možno ho zahrievať i na vysoké teploty (až na 200°C) a preto je vhodný i na vyprážanie, pečenie, vymazávanie plechov a všade tam, kde olej je vystavený vyšším teplotám. Olej sa hodí aj do šalátov a nevarených jedál, ale i pri dusení, varení a má veľmi priaznivé účinky pri vnútornom užívaní.

 

Chlieb náš každodenný (HD)

Alebo lepšie povedané "sme to, čo jeme". Tento film nahliada do sveta priemyselnej produkcie potravín a high-tech poľnohospodárstva. Obsahuje zábery nevhodné pre slabšie osoby. Žiaľ, taká je dnes skutočnosť.

http://www.znamenicasu.cz/proc-doporucujeme-vegetarianstvi-je-to-podle-bible/

 

 Pozemštané (Earthlings / CZ sub)

Opäť jeden z dokumentov, ktorý obsahuje nevhodné zábery pre slabé osoby. Po zhliadnutí tohto dokumentu si určite rozmyslíte koľko mäsa budete konzumovať, poprípade sa stanete vegetariánom/vegánom, či si kúpite nejaké kožené oblečenie a doplnky alebo či niekedy v živote navštívite cirkusové predstavenie. Slzy taktiež neudržíte pokiaľ máte zdravý súcit. Za toto všetko zlo je zodpovedná naša rebélia voči Bohu, naše hriechy a samotný pôvodca zla - satan. "Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Pýchu, namyslenosť, zlý spôsob života a prevrátené reči nenávidím" (Príslovia 8:13).


 

Land of Hope and Glory (UK)

Dokument natočený v rokoch 2010-2017 ukazuje na spôsoby chovu zvierat v Britskom kráľovstve, no v iných krajinách je to ešte ďaleko horšie. Či chceme alebo nie, nákupom a konzumáciou živočíšnych produktov ako je mäso, mlieko a vajcia, sa podieľame na tejto krutosti:
Kontroverzní Éčka - Jídlo

Potravinářská aditiva prodlužují trvanlivost potravin, ovlivňují jejich energetickou hodnotu, ale třeba také chuť či vzhled. Označují se kódem, který se skládá z písmene E a trojmístného čísla, odtud název éčka. Jejich schvalování podléhá velmi přísným toxikologickým zkouškám. Čím víc toho lidé vědí o aditivech přidávaných do potravin, tím lépe. Více než polovinu z nich totiž netvoří žádná chemie, ale látky přírodní nebo přirozené povahy. Třeba vitamín C, kyselina citrónová, beta karoteny, riboflavin, tedy vitamín B2, a desítky dalších neškodných, nebo dokonce zdraví prospěšných, látek. Syntetických přídatných látek, které se běžně v přírodě nevyskytují, je ze všech éček asi třetina. Již dlouho se však ví, že mnohá z nich nejsou prospěšná lidskému zdraví.

ZOZNAM Éčok v potravinách (Podľa škodlivosti a pôvodu): www.emulgatory.cz/seznam-ecek

 

 

Človek vs. mäsožravec

Aké sú rozdieli medzi mäsožravými šelmami a človekom? Je človek fyzický stavaný na pojedanie mäsa?

 Strava vplýva na myseľ ľudí. Sme to, čo jeme. Pôvodný Boží zámer bol aby sme jedli len rastlinnú stravu: "A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm" (Genesis 1: 29). Avšak my sme zneužili našu slobodu voľby (vďaka Bohu, že z nás nespravil robotov, a dal nám slobodu), a po potope, pre našu tvrdosť srdca nám dal za pokrm aj zvieratá: "Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba, to i so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky. Všetko čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm, ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko" (Genesis 9: 2-3). Týmto krokom sa začal aj vek ľudí rapídne skracovať. Za vzniknutú neprirodzenosť a zlo (tj. hriech - resp. neposlúchnutie Božieho príkazu), obviňovať nášho zhovievajúceho Pána nemôžeme. To my sme si vyberali tento zvrátený spôsob života, tým že odmietame krvavú obeť a lásku Kristovu!

"Všetko smiem, ale nie všetko prospieva; všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný" (1.Korint. 6: 12). 

Ale ty, keď sa postíš... - Doug Batchelor

V tejto prednáške autor približuje biblické učenie o pôste. Je aktuálne aj dnes?
Aké sú dôvody pre pôst? Čo je súčasťou pôstu? Čo je opakom pôstu? Žijeme pre osobný pôžitok alebo sme ochotní podstúpiť sebazaprenie?

 

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich rodičům vše od hraček, přes nezdravé potraviny, násilné videohry či podvodné vzdělávací produkty až po rodinná auta. Prostřednictvím odborníků přes zdraví, obhájců dětí i zástupců průmyslu se Consuming Kids zaměřuje na prudký nárůst dětského trhu v důsledku deregulace. Ukazuje, jak obchodníci využívají v boji proti dětskému podvědomí nejmodernější poznatky psychologie, antropologie, neurologie i sociologie prostřednictvím zástupů diplomovaných profesionálů a velmi pokročilých zařízení pro monitorování mozkové činnosti, sledování pohybu očí a pod. Vytváří tak nejmocnější a nejziskovější trh nutící děti předčasně dospívat.